Üdvözöljük oldalunkon!

SZERETNE ÖN VALÓDI FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOT ?
Eddigi szavazatok: 195 db

Hírdetések

Összes látogató: 15905

Minden szinten alárendeltség

2023-05-08
Adminisztrátor
146
Uralkodók csak úgy válhatnak uralkodóvá, ha valamilyen alattvalói kör támogatását élvezhetik.
Az egyéni gondolkodást befolyásoló tömeghisztéria nagyon sok veszélyt hordoz, még a nagyon karizmatikus egyént is könnyen megingatja.
Történelmi visszatekintésben a császárok, királyok, hercegek, grófok, vallások szintjén : pápák, bíborosok, stb. csak akkor tudhattak hatalomra kerülni, ha a nép, alattvalói státuszt vállalva, szolgálóvá helyezte magát.
Az idézőjeles modern világra rátelepedett politika hadszínterén is megtalálható vezérek : miniszterelnökök, miniszterek, köztársasági elnökök, államtitkárok, politikai szaktanácsadók, stb. , akik egyszerűségből nem maguktól kapták a titulusaikat, hanem az önhatalmúan alárendelt népüktől. 
NEM TUDNI, DE BEIGAZOLÓDOTT, KB. 7,8 MILLIÁRD EMBER VÁLLALTA AZ ALÁRENDELTSÉGI SZEREPKÖRÉT. 

Felmerül a kérdés, csak az utóbbi 2 ezer évben, miben változott meg az ember, emberhez való viszonyulás ?
SEMMIBEN !

Az angol társadalom változatlanul a tradíció színpadának adott teret, ahol maga a nép ismerte el az alattvalósságát.
Szinte örültek, hogy feljebbvaló uralkodót akaszthattak saját nyakukba, miközben már az angol parlament is jelen van.
Minden esetre ez legyen az angolok dolga, de mi a helyzet hazánkkal .
Társadalmunkban kialakult nézetek szerint mi sem maradhatunk ki a jólétre utaló " VÁRMEGYÉKBŐL, FŐISPÁNOK ÉS ISPÁNOKBÓL", tehát semmi okunk nincs a mutogatásra.
Károly király rokoni ágú elődei, kíméletlen hadviselést folytattak a népük gondolkodói ellen, akár saját feleségeiket sem kímélve. Az angol nők piszok feledékenyek, MIVEL AZ ALMA NEM ESETT MESSZE A FÁJÁTÓL.
Magyarországon idáig ilyesmi az utóbbi időkben nem fordult elő, hacsak mi is KIRÁLYT NEM VÁLASZTUNK. 
ENSZ , NATO, UNIÓ VEZÉRLETE ALATTI MAGYAR "CSÁSZÁR", JELENLEG MÉG MÉRTÉKTARTÁSSAL VISZONYUL SAJÁT  EGOIZMUSÁHOZ VISZONYULTAN, DE AMI KÉSIK ...
A jövőre nézve , milyen kilátása van hazánk népének ?
A múlt torz beállítottságára pontot kellene végre tenni, - KELLENEK MAGYARORSZÁGON PÁRTOK, VAGY SEM.
Minden esetre a kormánykerék a nép kezében van. Evvel kell jól sáfárkodni és a jövőévi választáson elkezdeni az alulról építkezést. ELSŐSORBAN HIGGYENEK MAGUKBA, HIGGYENEK A FÜGGETLEN JELÖLTEKBE.  Ők nem állíthatnak valótlanokat, őket nem köti a pártfegyelem. Feltehető átgondoltság útján,  nyomatékkal érvényesíthető lehet, egy valódi társadalmi megújulás. 
A MAGYAR NÉPNEK ÉRTELMEZNIE KELL, MIT JELENT AZ ÖNKORMÁNYZAT. 
Az értelmező szótárban, az ÖN, azok lennénk mi, A KORMÁNYZAT pedig, egy vezetésre használt fogalom. Ez teszi ki az ÖNKORMÁNYZAT FOGALMÁT. Ez lebegjen minden magyar szeme előtt.
AZ ÖNKORMÁNYZAT VALÓBAN TÖLTSE BE SAJÁT FELADATKÖRÉT , az Önök akaratát.
Mindent egybevetve, Isten, Haza, Család összessége képezi  nemzet erejét. 2024-ben, jön el egy ismételt lehetőség, hogy  Önök, elidegeníthetetlen akaratuknak adjanak hangot. Isten áldja Önöket. Kívánunk
Bort, Búzát, Békességet !   

Üdvözöljük oldalunkon!

SZERETNE ÖN VALÓDI FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOT ?
Eddigi szavazatok: 195 db

Hírdetések

Mai látogatók: 3
Összesen: 9007
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse