Üdvözöljük oldalunkon!

SZERETNE ÖN VALÓDI FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOT ?
Eddigi szavazatok: 213 db

Hírdetések

Összes látogató: 18789

Jókat keresve

2020-01-31
Adminisztrátor
615
Azt gondoljuk, minden emberben, amikor megszületik, többségében a jó lakozik, csak maga az élet további eseményei változtatják meg a személyiségét. Így jöhet létre a rossz.
Maga az iskola, főképen tanítással foglalkozik, de a nevelés a családban marad. Sajnos,jelenünkben a családokban nem úgy viszonyulnak a tagok egymáshoz, mint korábban, mert a felgyülemlő külső befolyások, zavart, ellentmondást visznek a fejekbe. A mai fiatalság olyan befolyás alatt van, hogy szegények csak a fejüket kapkodják.
Ezeket a sorokat, bevezető gondolat indítónak fogalmaztuk meg és arra törekszünk, hogy a Független Kisgazdapártba új, felvilágosult, szakmaisággal rendelkező fiatalokat kérjünk fel, gyertek és vigyétek tovább magyarországi történelmi konzervatív pártnak a "staféta botját".

Valójában, maga a politika szóhasználata nem lenne helyes, mert egy hazának a vezetése, irányítása gazdasági döntéseken múlik és az lehet a nyerő, akik mélységében széles látókörrel vizsgálnak meg helyzeteket. A haza szeretete, családunk létbiztonsága, kell a kiinduló pontnak lenni, hogy bárki is felelősséget merjen vállalni egy ország népéért.
A pártokban uralkodó személyi kultusz kialakulásáért, maguk a tagok a felelősök, mert képtelenek személyekre szóló megalapozott érvekkel a másik ember elé állni és kimondani : valami nem kerek, valami nem jó. Ez a kritika, nem lehet sértődés alapja, hanem az indítványozó személy, vagy személyek állítását részrehajlás mentesen, objektíven kell vizsgálat tárgyában felvetni.
Mi van ebben elfogadhatatlan? Az ég egy adta világon semmi.
Általában akkor kezdődnek meg egy párton belüli viszályok, amikor a "pénz sátána" külső érdekek képviselésére, idegen hatalmak kezdik ki egy csoport egységét.
A Független Kisgazdapártnak erre az esetre, nagy gyakorlata van, mert ennyi hányadtatást, csak mi éltünk át. TÚLÉLTÜK. A párt lajosmizsei szervezete indítványozza, hogy a 2022-es választásokra készülve, vonjunk be fiatal, magyarnak elkötelezett, szakmaisággal rendelkező fiatalokat.
Idős tagjaink sérelmei nem képezhetik a szétszakítást, egy helyben járást, tehát fiatalítani kell.
A történelem során az igazi forradalmakat, ipari fejlődéseket a fiatalok tették, tehát ennek kell magát minden idősödő kisgazdának alávetni. Fiatalokban rejlik a jövő! 
Az elmúlt évtizedekben végzett idáigi munkában résztvevők , pártunk majdnem megszűnésében alkotott munkájuk elismeréséül, vonuljanak az idősek tagozatába és emlékeikben elemezzék, HOL RONTOTTÁK EL.

Tisztelettel Lajosmizsei kisgazdák. Bort, majd ha megérdemeljük. 

Üdvözöljük oldalunkon!

SZERETNE ÖN VALÓDI FÜGGETLEN ÖNKORMÁNYZATOT ?
Eddigi szavazatok: 213 db

Hírdetések

Mai látogatók: 3
Összesen: 9007
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse