Üdvözöljük oldalunkon!

Hírdetések

Mai látogatók: 6
Összesen: 1913

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
85
1265
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

DIKTATÚRA LEGFELSŐBB FOKON

2018-02-23
Adminisztrátor
94
TISZTELT MAGYAROK ! A Független Kisgazdapárt országos vezetőségével egyeztettünk, hogy gondolatainkkal a magyar népnek ajánlunk fel nemzetépítő programot. Megegyeztünk, egyetlen pártot, szervezetet sem kritizálunk, nem kívánunk mindenféle rágalomhadjáratban részt venni. Nos,a megállapodást be is tartottuk, de a versenytársak mindent elkövetnek, hogy a magyar népet buta dogmáikkal befolyásolják és félelembetartással félrevezessék.

Vasból készült jegygyűrű

2018-02-04
Adminisztrátor
101
Minden állampolgár számára ismert, legyen az fiatal, vagy idősebb korosztályból jövő férfi és nő, a házasságkötésüket egy szimbolikus eseményben, a házasságkötés szentségében egy jegygyűrű átadásával szentesítik. A frigy létrejötte előtt a ismerkedés idejét élik a szerelmesek. Sajnos, a régi úri világ ideológiájából hozott gondolkodást képtelenek vagyunk elfeledni és a házasulandóknak azt szajkózzuk: - csak gazdag palihoz menj férjhez kislányom! A szegény csaj,csak örökös nyűg ! Többek azt állítják, a két fél szegénysége, a házasságot válásra ítéli! Itt kerül látókörbe a vasból készült jegygyűrű is és a szegénységből eredő házasságkötés, aminek kimenetele, ... ?

Egy parti sakk és ennyi?

2018-02-13
Adminisztrátor
102
Nagyon sokak ismerik a sakkjáték szabályait.Játszmájuk közben megtévesztő lépéseken jár az eszük, a minden áron megszerzett győzelem érdekében. Ezeket a játékosokat nem érdekli sem Isten,sem Haza,sem Család, csak egy cél lebeg a szemük előtt, a királyt a végjátszmáig játékban tartani, hogy a táblán maradhasson. Bukott, csupasz király alsónadrág nélkül, csak "A" meztelen király, aki mese hőse lehet, de a politikai sakktáblán, egy kiszolgáltatott csicska!

Vidéket magas ívből ...

2018-02-10
Adminisztrátor
86
Választási kampány idejét éljük és szokás szerint, ilyenkor a kormányon lévő pártok embertelen ígérgetésbe kezdenek, még azt is a szavazók elé tárják, amit már most tudnak, képtelenség teljesíteni. Ilyesmi történt a magyar vidékkel is, korábbi ígértekből alig valósult meg valami. A nagyok, nagyobbak lettek, a kistermelők és kisvállalkozók még mélyebbre süllyedtek. Ami a legdrámaibb, a politika olyan haveri kört épített ki maga köré, ami a magyar parasztság 80%-át teljesen kiszolgáltatottá teszi. Kezükben vették, a műtrágya forgalmazást, a vetőmag kereskedelmet és a parasztság által megtermelt termékek forgalmazásának jogát. Minden az hatalom és baráti társaságának kezében összpontosul. Ehhez még párosulnak a kihelyezett hitelek és a bankok sem maradhatnak ki a játszmákból. RABSZOLGÁT CSINÁLTAK A MAGYAR PARASZTSÁGBÓL !

Egyenesben az ország?

2018-02-09
Adminisztrátor
103
Hőzöngés,elégedetlenség,morgás szinte minden téren, némelyek anyáznak, "DE EGYENESBEN AZ ORSZÁG "? Ez bizonyosan igaz is lehet,de a történet nem csak a milliomos klientúráról kell szóljon,hanem 9 millió magyar emberről. Sajnálatos eredménye egy véleményfelmérésnek. Megdöbbentőn cseng: teljes a káosz az oktatásban,a közalkalmazottak megbolondulnak a naponta változó rossz, végrehajthatatlan törvények miatt,képtelenek dolgozni, a vállalkozókat naponta cseszegeti a NAV, vagy az ÁNTSZ, az építőiparban őrületbe mennek a vállalkozók, mert nincs munkaerő,az építőanyagok ára legalább 30%-kal nőttek,tehát az építők képtelenek a tervezet költségvetést tartani,a parasztság nagyobb részét eladósították, tönkre tették,csak a zsarolható nagyokat hagyják életbe, belőlük a politikusok is jól élnek jeligével. A teljes anarchiába hajszolt magyarok többsége nem azt érzi, hogy EGYENESBEN AZ ORSZÁG!

Az ENSZ kézmosodája

2018-02-07
Adminisztrátor
101
Tisztelt magyar Honfitársaink! Az ENSZ főtitkárának kijelentése az európai gondolkodóban kiverte a biztosítékot. Egyszerűen az amerikai tőkés hatalom, az ENSZ, valamint az Európai Unió liberális szárnya, mindent elkövetnek,hogy a visegrádi 4-gyeket térdre kényszerítsék. Egyet azért erősen figyelmetlenül hagynak: AZ ERŐSZAK, ERŐSZAKOT SZÜL és amennyiben, az egyébként "jámbor farkast bekerítik ", AGRESSZÍVVÁ VÁLIK ÉS VÉDELMÉÜL A NAGY BARNA OROSZ MEDVÉHEZ FORDUL SEGÍTSÉGÜL. NÁTÓ, EURÓPAI UNIÓ, ENSZ,létezése? A bekerített 4-gyek farkasait,megszorított formában egyáltalán nem érdeklik,ha a nemzetük elleni veszélyt látják, miként cselekedjenek. Egyértelműen védekező álláspontra jutnak, ha nemzeti identitásukat megakarják védeni. Szerződések? Hittler is aláírta a meg nem támadási szerződést, ÉS ??? A 4-gyek is aláírtak szerződéseket,ÉS ?

Ki lesz "A" SOROS?

2018-02-06
Adminisztrátor
95
Feltételezhetjük, a cikk címének lesz valami köze a 2018-as választáshoz. Minden esetre tisztázni kell, a magyar állampolgárok meddig viselik el, hogy a padlásuk évek hosszú folytán helytartókkal telített, akik még lakbért sem akarnak fizetni.Ilyen és hasonló kérdések aggasztják a padlásokban függő mocskos göncöket is,ugyanis ezeket még a nagy teljesítményű magyar mosógépek sem tudták tisztára mosni. Vegyék tudomásul, a több kézen át eljuttatott mocsok megtartására,a szennyesek között az egyenruha is könnyen helyet kaphat, aminek SOROS viselői, kitűnően helytálnak a végrehajtás mezején. Milyen hatáskörű lehet az ármány? Progresszív ? Célirányosan agresszív? Radikális töltetű?

Deffekt a kereskedelemben

2018-01-31
Adminisztrátor
87
Tisztelt Olvasók! Ezúttal a korrupció fogalmat nem használhatom az írás szerkesztésében, mert valójában az esetemben nem valósult meg, csak a hanyag állami vagyonnal történő visszaélés tükröződik ki az elvtársak munkájából. Három esetet vizsgálunk meg, amiknek a nem létrejötte miatt milliós dollárvesztesség érte hazánk gazdaságát. A KOMMUNISTA BÁRÓK viselkedése, viszont nagyon is megjelenik a fogalmazvány tartalmában. Két esetről beszélünk, a németországi egyetemi városok élelmezésére vonatkozón. A harmadik eset visszanyúlik Sz. úr esetéig, a konzervipari termékekig.

Korrupció, ahová csak nézünk

2018-01-30
Adminisztrátor
89
Tisztelt Magyar Honfitársaink! Az előzőekben megírt történet tragédiával fejeződött be, ami annyira felzaklatott, hogy egy utat kerestem, hogyan tudnék ezen a gyászában letört családon segíteni, új életenergiát adni. Arról nem beszélve, hogy az én elvesztett munkám és vele pénzem is piszkálta a csőrömet, NEM ADOM FEL ! HARCOLNOM KELL A KORRUPCIÓ ELLEN ! Zenészi pályám rendkívül jól alakult, egy japán hangszergyártó cégnek lettem a propagandistája. Ennek a jövedelmezősége lehetővé tette, hogy megoldást találjak a magyar család megsegítésére, hogy az álmuk teljesüljön. Ennek a japán cégnek a termékei a gyors fejlesztés miatt, óriási részben a raktárak polcain maradtak, eladatlanul. Így derült fény egy ismételt magyarországi korrupcióra.

Korrupció az agráriumban

2018-01-29
Adminisztrátor
89
Tisztelt Olvasóink ! A következőkben megjelent írások sorozatszerűen megfogalmazva kerülnek Önök elé. Ami inspirált, hogy a múltunk,sajnos egyben a jelenünk? Fontosnak tartjuk, hogy ezeket a történteket megismerjék.Önök szerint, mi az ami mára megváltozhatott? Álláspontunk szerint semmi,csak most élesebben működik a felsőbb szintű korrupció, aminek hozama többszöröse a múltban szakított "dohánynak". Nos, a következőben, egy Bugac-Pusztán lezajlott eseményt írunk meg, ami halállal végződött.

Üdvözöljük oldalunkon!

Hírdetések

Mai látogatók: 6
Összesen: 1913
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse