Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 41 db

Hírdetések

Mai látogatók: 2
Összesen: 3348

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
121
2088
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Robbanó infláció, gyengülő forint

2018-06-30
Adminisztrátor
68
Robbanó infláció szomorítja a magyarokat. Gyengülő forint;- Soros György "ágyúgolyója" eltalálta a magyar valutát.Jó lakottság utáni böfögés a világ pénzvilágát telibe találta, aminek következménye a magyar forint gyengüléséhez vezetett. Soros megfingatja a Magyar Nemzeti Bankot. Itt csak az lesz a kérdés, a magyar állampolgárok elbírják-e ezeket a terheket. Orbán, kontra Soros. Két ember személyes játszmája, de, mi köze van mindehhez a magyar népnek ? Semmi!!! Mi csak azt nyeljük be, amit a magyar kormány a torkunkon letol. Kettő éve zajlik a migráns kérdés, ami kitűnő félrevezető manőver. Feltehető, ameddig a magyar népnek napi szinten migránsoznak, addig más nemzetiségűek vándorolnak be Magyarországra. Kik ezek? Akiknek "hazája az egész bolygó". Előjog? Erről érdemes lenne a magyar minisztert megkérdezni. A szócső rekedtsége egyre torzul, ami közvetlen a magyar állampolgárok fülét bántja. A kormány napi dicshimnusza ellentétben van az inflációval, a forint gyengülésével. Kirakatpolitikai szófosások: - mi,leengedtük az élelmiszer Áfáját. Igen, ez igaz volt két hónapig, de utána az érintett tojás, hús stb. ára 20%-kal drágább lett, mint az Áfa csökkenés előtt. Reméljük a magyarok egyszer megfújják a saját szócsövüket és ébresztőt fújnak a magyar kormánynak, a magyar politikai klientúrának, bankoknak. Ennek a szócsőnek a mondanivalója: - legalább ha kérdeznek, mondjanak már végre igazat. Jeligével a szerző.

XXI. századi III/III-sok

2018-06-26
Adminisztrátor
61
Politikai történések során, semmi nem változott. Napjainkban ugyan úgy szembesülünk III/III-as irányt követő besúgókkal,valakik által megfizetett ügynökökkel. Mára, csak a posztó változott. A fizető "pincér" teljhatalma a számlázásban, a kifizetett "gázsik" nagyságában, váltakozó nagyságrendben jelennek meg. Mit jelent a munkában eltöltött értékrendi "gázsi "? 1. kis emberek megfigyelése, 2. politikai konkurensek megfigyelése, 3. gazdasági érdekeltségek megfigyelése, 4. szervezetek-alapítványok megfigyelése, stb. Feltehető "császári" érdekeket sértőket meg kell figyelni, kellő pillanatban kell lecsapni rájuk, hogy működő képtelenek legyenek, de amennyiben netán pártokról lenne szó, azokat minél előbb szét kell veretni. Erre ma is megvannak a kellő fizetett bérencek. A megfigyelő apparátus nagyüzemben dolgozik és a " császárnak " jelentenek. Feltételezhetjük, ezek a megfizetett figurák, a megkapott jutalmuk után, szintén , mint a kisember, befizetik a személyi jövedelem adójukat? A kommunisták egypárt rendszere semmiben nem különbözik a mai " demokráciának " kikiáltott néphülyítés határát súroló "több párt" rendszernél, mivel Magyarországon ismét eljutottunk az egypárt rendszerig. MA, NINCS ELLENZÉK ! "Gipsz Jakabok", a mindenkori hatalmak leghűségesebb katonái, feladatukat makulátlanul ellátják. Ennek a mottója? KI FIZET A LEGTÖBBET ? Ezeknek az embereknek egy a feladata: - minden tisztességesnek mondott korrupció mentes figurákat, pártokat "likvidálniuk" kell. Tisztességes embernek nem szabad a politikai "elit" környéke közelébe férkőzni,mert netán, kényes kérdések is felmerülhetnek. 1990- től, máig bezárólag, milyen képet festhetünk le a magyar politikai klientúráról ? Nem a magyar érdekeket képviselő, népüket meggyalázó, rabszolgatartó társadalmat szolgáló figurákra lehet emlékezni. Emlékeztetőül: - a nem rendszerváltás napjától számítottan, hány órát voltunk függetlenek ?????? Egyet sem!!!!! Eladtak bennünket, mint a igavonó lovakat a vásárokban szokás. Ennek az írásnak tartalma, majd 30-40 év múlva bebizonyosodik. Minden sora igazságot bizonyítottan a nyilvánosság elé kerül és a nép tisztánlátása azonnal még jobban élesedni fog. Az emberek tenyerükkel a homlokukra csapnak, - én ostoba, nem láttam, nem hallottam, nem tudtam! BOCSÁNAT MAGYAROK,BOCSÁNAT GYEREKEINK - UNOKÁINK, BOCSÁNAT MAGYARORSZÁG, BOCSÁNAT VÉRREL ÁZTATOTT HAZÁNK ! EZ NEM LESZ EGY KICSIT KÉSŐN ??? Magyar haza jeligével, a szerző.

Adófizetők pénzén

2018-06-16
Adminisztrátor
78
Feltétlen beszélni kell róla! Elkészült 2019.-évi költségvetés. Az előre tervezett hiány nem véletlenszerű, mivel a jelenlegi állami kiadások meghaladják a bevételi oldalt. Megfigyelhető, hogy évtizedek óta elkészített állami költségvetések egyike sem készült előre tervezett hiány nélkül. Erre csak egyféleképpen lehet választ kapni, - egy család havi bevétele X forint, de már előre tudható, hogy az év végére 3% hiánnyal zár a család költségvetése. Ezt mivel lehet kompenzálni? Hitellel! Ez egy karcsú példa volt, de tekintsünk be az állam bürokratikus apparátusának fenntartásába. ( kattints rám, folytatjuk ! )

Tűrőképesség határa

2018-06-06
Adminisztrátor
69
Európa lakosságának tűrőképessége hamarosan elfogy és a népharag élesített percei lesújtani látszanak. Francia, német, belga állampolgárok terroristák általi halála nem véletlenszerű. Minden történésnek vannak felelősei. Magától nem történik semmi. Korábbról.Európa a béke szigete volt, országok közötti határok megszűntek, az emberek szabadon közlekedtek, vállaltak munkát. Végre az ember, embernek érezhette magát ezen a kontinensen. Ez mára megváltozott. A brüsszeli felső vezetők és a német Bundeskanzellarin elvesztették ítélőképességük minimumát és terroristák általi halált hoztak Európára. Békés, tisztességes emberek kénytelenek saját hazájukat elhagyni. A fentiekben felsorolt országok közbiztonsága éppen saját kormányuknak köszönhetően megszűnt. Pontos adattal nem rendelkezünk, de sejtésünk szerint az elmúlt pár évben közel 100 halottja van "a vendéglátók" számláján. Érthetetlen, a családtagjaikat elvesztő családok,közös összefogásban miért nem tesznek feljelentést a terroristákat vendéglátók ellen ? Miért nem követelik az ilyen vezetők felelősségre vonását? Milyen alaptörvényük lehet ezeknek az országoknak,amiben a hazaárulás ténye nincs egyértelműsítve? Egy eklatáns példával rávilágítunk a törvény általi büntethetőség fokozatára. Amennyiben bármelyikünk egy rendezvényt szervez és ott rendkívüli állapot lép fel HALÁL, annak felelősét a törvény vizsgálja és a bűnösség megállapítása után, BÜNTETI. MI A HELYZET A BRÜSSZELI ÉS NÉMET VENDÉGLÁTÓKKAL? ŐKET NEM ÉRINTI A TÖRVÉNY ??? További megítélést Önök mondják ki! Isten óvja Európát, a magyar népet, Magyarországot. Egy átlag ember gondolata, jeligével, a szerző.

Soros György célba ért

2018-05-31
Adminisztrátor
73
" Engem csak a majom érdekel ! " Az idősebb generáció ismeri ezt a dalt, de mint minden más, egy új generációnak minden vicc új! Időzőjellel ellátottan,de akkor is, a XX. századi zsidóságra,Európára és a világra néző borzalmak kialakulását éppen ilyen figurák, mint Soros György és hasonló személyek eszkalálták odáig, ami történt.Mai feladatuk céljuk eléréséhez: fiatalok befolyása, Soros,személyében a jó megjelenítése, a világ megváltása, az ifjúság radikalizálása, - saját nemzetével szemben, a liberális eszme hirdetése, a világ teljes anarchiába döntése, a gazdasági és politikai káosz elérése. Soros György pénzben látja élete értelmét és megpróbál mindent azért, hogy a pénze által a világra kiterjedt befolyást gyakorolhasson. A második világháború kitörésének okai is ilyen figurák erőszakos pénz orientált gondolkodásának volt köszönhető. Hitlerben találták meg az eszközt a népirtásra. Soros György befolyásával először leszegényít, majd amikor a talaj előkészített a pénzrablásra, bejelenti: - Európa Tanács és kiszolgálói hagyják jóvá egy nagyobb kölcsön felvételét, amit a migránsokra lehet költeni. Csak ez lehet a megoldás. Az időrendi sorrend stimmel. Soros pénzén betelepíti a migránsokat, majd, felajánlja a pénzfelvételt, természetesen jó kamatokkal. Ez az amerikai pénzügyi elit legagyafúrtabb gondolatmenete. Ezt nem csak Soros György "karmesteri pálcája" vezényelheti, e-mögött több más bankérdekeltségű delikvens állhat. Soros György csak egy előretolt személy, aki végrehajtja a nemzetközi pénzvilágot mozgatók igényeit. Erre utalóan feltehetjük a kérdést: - MI VAN FIÚK, FOGY A DOHÁNY, TEHÁT EGY ÚJ HÁBORÚ KIROBBANTÁSA A CÉL? A fegyvergyártás nagy biznisz, Orbán Viktor kormánya máris támogatta a pénzvilág elképzelését, ugyanis fegyver gyártásra adott engedélyt és éles lőszerrel fegyverezte fel a pénzügyi végrehajtók egységét. Bravó fiúk, csak így tovább! Szembekötősdi játék fiataloknak? Az öregek már láttak ilyen játékot, Ők nem kérnek belőle!!! Egy túlélő jeligével a szerző.

Tulpen von Amszterdam

2018-05-07
Adminisztrátor
93
Az Európai Unió parlamentjében üllő liberális szárny bizonyos szóvivője elvesztette ítélőképességének minimumát és most éppen saját nemzetének hibái által létrejött népvándorlást kellene elemeznie, evvel szemben a magyarokban látja Európát érintő bűnbakot. Mit jelentsen a liberális felelősség? Szabadelvűen, saját akaratból meghatározott kontinensen, azon belül országban, az önhatalmú letelepedés ténye a liberális eszmeiség agyréme. Milyen jogi alapokra hivatkozik a szabad honfoglalásra ösztönző?

"Csend hangjai"

2018-04-23
Adminisztrátor
116
Tolvajkulccsal a pokol kapujához? Ott kezdődik csak igazán az emberi végzet hatalma! De mégis, akik meggyőződés hiányával, mulasztással, de hitt nélküli alázattal a gonoszt választják, milyen ítéletet várnak a pokolban? A józan emberi elme nem pártolhatja ,saját végzetét. Nos, itt lép életbe a " csend hangjai", ami ...

Türelem: Bort, Búzát, Békességet jelent

2018-04-19
Adminisztrátor
92
Rózsa helyett, bor,búza, békesség? Igen! A Független Kisgazdapárt szégyenfoltjait letisztítja, zászlaját új szelek fogják lengetni. Elértük végre, hogy a fogak fehérje tisztán láthatóvá vált és félremagyarázhatatlanul többek kicsillantották tépő szemfogukat. Ezek a fogak évtizedek óta tépázzák a kisgazda zászlót, a kisgazda társadalmat.

M E G H Í V Ó!

2018-04-16
Adminisztrátor
124
A FÜGGETLEN KISGAZDA-,FÖLDMUNKÁS -ÉS POLGÁRI PÁRT 2018. ÁPRILIS 28.-ÁN ORSZÁGOS RENDEZVÉNYT TART. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LAJOSMIZSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 6050 LAJOSMIZSE SZABADSÁG TÉR 12. GYÜLEKEZÉS: REGGEL 9 ÓRÁTÓL.

Röviden, velősen, érthetően

2018-04-25
Adminisztrátor
99
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt országos tagsága, megyei vezetői 2018. április 28.-án döntenek. A pártban véghezvitt pártalkotmány sértés következményeiről az Országos Nagygyűlésnek kell határozatban foglaltan döntenie.A pártárulás ténye, a szervezeti szabályzat semmibevétele, egyértelműen megalapozott,tehát a Nagygyűlés jogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A Független Kisgazdapártban beépült ejtőernyős szerepet betöltő, megélhetési politikát folytatóknak végérvényesen el kell hagyni a pártot. A kisgazda társadalom egy új pártalkotmány megalkotásának elkészítésére jogosult, ami a szervezet működésének további biztonságát, jogilag megfelelő működését teszi lehetővé. A Kisgazdapárt Alkotmánya több pontban eltér a Magyar Alaptörvényben foglalt, pártokra szabott jogszabálytól. Sérti a demokratikus egyesülésre vonatkozó alapelveket. A pártelnök egyszemélyes döntési jogának korlátozása az új alaptörvény részének kell legyen. Többé nem fordulhat elő, hogy az országos képviselő választáson a párt képviselőjelöltjeit éppen a párt elnöke ajánlja fel egy másik pártnak, gazdasági megfontolásból. Kérünk minden tisztességes kisgazdát, szimpatizánst, hogy 2018. április 28.-án 10ó kezdettel megtartásra kerülő Országos Nagygyűlésünkön részt vegyenek, az új pártalkotmány reformjában részt vállaljanak. Helyszín: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12 sz. Művelődési Központ. Isten óvja Önöket!

Üdvözöljük oldalunkon!

Mit érdemel, aki saját hazája ellen lázít?
Eddigi szavazatok: 41 db

Hírdetések

Mai látogatók: 2
Összesen: 3348
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse