Üdvözöljük oldalunkon!

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 4304

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
155
3211
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Európa forradalma

2018-12-09
Adminisztrátor
66
"Megszülettek Európa forradalmi gyerekei, kiterjesztett karjaikkal átölelték, aminek össze kell tartoznia." Európai tagállamok lakósai és úgy döntöttek, évtizedek óta sanyargató bebetonozott politikai arcokat, világnak zavarják. Tettek mezejére léptek a franciák, belgák, hollandok,németek és most a magyarok. A XXI. század embere nem a kőkorszaki szakikból tevődnek össze, tehát a politikai BLÖFFÖKET, HAZUGSÁGOKAT NEM VESZIK BE! Európa nyílt társadalmai érvényes jogosítványt kaptak, - amennyiben a megválasztott politikai brigantik a saját népük ellen tesznek, ellehetetlenítő intézkedéseket akarnak bevezetni,azok ellen a társadalmaknak kötelességük FELLÉPNI. AMENNYIBEN,KÖVETELÉSEIK NEM SZÉLSŐSÉGES RASSZISTA KIMENETELŰEK, GYŰLÖLET KELTŐK, akkor a politikusoknak, kormányoknak a nép hangját figyelemebe kell venni.

Isten, Haza, CSALÁD

2018-12-08
Adminisztrátor
53
Gondoljuk, Önök is észrevették a cikk címében rejlő CSALÁDRA IRÁNYULÓ fogalom NAGYBETŰVEL TÖRTÉNŐ ÍRÁSÁT, amit az utóbbi években a Fidesz-KDNP napi bejelentésben meglovagol. Hirtelen a családcentrikusság kimagasló helyet foglal el a Fidesz és a magyar kormány palettáján, csak ott sántít az ügy, 25 évig a Fidesztől hallani sem lehetett a MAGYAR CSALÁDOK MEGBECSÜLÉSÉRŐL. Most, hogy a Kisgazdapárt napról- napra erősödik, hirtelen a MIGRÁNS ÜGY UTÁN, A CSALÁD lett a FIDESZ ÚJ KAMPÁNYFEGYVERE.

Nem szídunk, tényeket írunk

2018-12-07
Adminisztrátor
63
Valóban és egyértelműen a józan egyszerű politikai álláspont kialakítása irányában kell elmozdulni, hogy az mindenki számára érthető, világos legyen. Ezt kívánja a Független Kisgazdapárt megvalósítani és arra törekszünk, hogy az idáig rossz értelembe vett, -csak azért is az ellenkezőjét,MEG KELL SZÜNTETNI.EZ A VISELKEDÉS NEM A NÉPÉRDEK MELLETTI POLITIKAI KULTÚRÁT TÜKRÖZI. Minden esetben, azt a berögződöttséget, ami idáig folyt, -Ti egy másik csónakban eveztek,minden rossz, bármit is mondotok - be kell fejezni. A politikai sznobizmust félre kell tenni és minden meghozott döntésnek a NÉPÉRDEKET KELL KÉPVISELJE! "kattints erre az írásra" folytjuk.

Ördög a pokol gyereke...

2018-12-06
Adminisztrátor
33
A múltban született "Ördögök" már két világégést előidéztek, aminek a következménye, - több millió tisztességes ember halálához vezetett. Emlékezetünk nem csal, - melyik Európai nemzet egyszerű gyerekei akarták kioltani szomszéd állampolgáraik életét? Egyik sem! Európában tisztességes emberek élik mindennapjaikat, békében, barátságban, miközben a politikusok, különböző érdekcsoportok, orruknál fogva vezetik őket és bele kívánják hajtani Európa népeit egy erőszakos cselekedet kirobbanására. A XX. század gyalázatai, remélhetően ma is mindenki szeme előtt lebeg és nem kívánja senki, hogy újra valami hasonló bekövetkezhessen.

LIBE-BIZOTTSÁG ELÁRULTA EURÓPÁT

2018-12-05
Adminisztrátor
50
Ebben a megfogalmazásban, visszatérünk az alapokhoz és itt csak rövidített változatban olvashatják a közölt írást. Amennyiben tovább kívánják olvasni, úgy kattintsanak a szövegre. Köszönjük. Most, arról teszünk közzé politikai elemzést, milyen aljassággal jár el a LIBE - BIZOTTSÁG Európával szemben. Egyszerűen az amerikai szabad kőműves csoportnak, a dollár tulajdonosainak játsszák át az európai kontinenst, hogy a migránsok betelepítésén át történő feszültség keltéssel össze akarják ugrasztani az európai nemzetek.

Brüsszeli jelentés

2018-12-04
Adminisztrátor
45
Megengedhetetlen BŰN! Addig szavazgatunk,addig szavazgatunk, ameddig az elvárt eredményt el nem érjük? Nos eljött a pillanat,amikor a Független Kisgazdapárt felkéri a magyar kormányt, Orbán Viktor miniszter elnök urat, hogy erre a "liebe bizottsági " aljasságra reagálva, rendkívüli kormányülést hívjon össze és gondolják át, ezek után, NEKÜNK, MAGYAROKNAK, MI KERESNI VALÓNK VAN EBBEN A KÖZÖSSÉGBEN,AHOL A FELSŐ VEZETŐK SAJÁT TÖRVÉNYÜKET IS SEMMIBE NÉZVE, HOZNAK INTÉZKEDÉSEKET. Nyilván való, egy keresztény konzervatív párt nem válthat "köpönyeget", tehát kitartunk az elveink mellett, ami a magyar nép, Magyarország fennmaradását tartja elsődlegesnek. Azt gondoljuk Önök is ugyan ezen az állásponton vannak, tehát az együttes nézet, egy alap,Magyarország jövőjére tekintettel.Idegen, erőszakra alapuló vallás, Európában való megerősödése, végzetes lehet. Ennek a végzetnek bekövetkezte ellen, időben szeretnénk fellépni és kiállunk minden olyan szerveződés mellett, akik, ugyan ezt a nézetet vallják. Az Európai Unió Bizottságának figyelmét fel kell hívni, a regnáló törvények betartásának elutasítása, a nemzetek együttes akaratának megkerülésével egyenértékű. Ez jogi alapot biztosít, a "Liebe Bizottság" felelősségének megállapítására is. Ennek a meglépését kérjük a magyar kormánytól.Amennyiben süket fülekre találnak, ÚGY KEMÉNYEBB SZANKCIÓKKAL KELL FELLÉPNI, HA KELL, AKÁR AZ ANGOLOK DÖNTÉSÉT IS LATBA KELL HELYEZNI. Kérelmünket gondolják át és ne ódázzák el a javaslatunkat. Bort, Búzát, Békességet kíván Önöknek a Független Kisgazdapárt.

Frau Merkel "bombázza Európát"

2018-11-16
Adminisztrátor
90
A minap történt, hogy szerkesztőségünk ajtaján bekopogott egy kellemes küllemű ember, aki kérte, - egy olyan kényes kérdésben szeretne megnyilatkozni, ami rá és családjára is féltő kimenetelű lehet, ezért nem kívánt bemutatkozni, de elmondta a képviselt álláspontját, a mai német üggyel kapcsolatban. Kérte, hogy az elmondottait változtatás nélkül jelenítsük meg. Beszédét ilyen szavakkal nyitotta meg, - egyszerűen észbontó, amit ez a nő, -80 millió német tejhatalmú úrnője- megenged magának. Azt, amit a német néppel tesz, MAGÁN ÜGY, de ezt ki kívánja terjeszteni egész Európára. Sajnos, de ki kell mondani, -Hitler is így kezdte! Beszéljünk, az idáig ledobott"bombákról"! 1 számú bomba, POLITIKAI MENEDÉKET MINDENKINEK! Ellenőrizetlenül elárasztották Európát olyan figurák is, akiknek közük nincs a térségükben való fenyegetettségtől. Az elő "BOMBA TALÁLATI ARÁNYA KB. IDÁIG 500 TISZTESSÉGES EURÓPAI EMBER HALÁLÁT OKOZTA. A második bejelentése, -MIUTÁN TELJES ANARCHIÁBA DÖNTÖTTE EURÓPÁT, - LE MOND MINDEN TITULUSÁRÓL. Nem kellene megkérdezni, eme "tisztességes hölgyet", - hogyan számol el az általa meghalt emberekkel? 2. SZÁMÚ "bomba". Frau Merkel Bundesparlamentben tett legutolsó kirohanásában tett javaslata: -egységes európai katonaságot kell létrehozni. Ennek azért van egy pikáns előzménye, ugyanis a Schengeni határok védelmét ne a tagállamok saját hatáskörükbe tegyék. ROHADT BÜDÖS JAVASLAT. Ezek után az egységes katonaságra tett javaslata, MÉG BÜDÖSEBB! Azt tudni kell, Németország hadiipara termeli a legtöbb fegyvert Európában. Frau Merkel bizonyosan arra gondolt, AZ Ő JAVASLATÁRA FELÁLLÍTOTT EURÓPAI SEREGET A NÉMET IPAR FEGYVEREIVEL SZERELIK FEL, AMI ÓRIÁSI HASZNOT HOZNA NÉMETORSZÁGNAK. Mire készíti fel Európát ez a NŐ? Némi aljasság is kiviláglik az ügyletből, mivel már most bejelentette, - KIVONUL MINDEN POLITIKAI MUTATVÁNYBÓL. Gondolat! Először megkeverem a szart 600 millió ember számára, majd csak úgy egyszerűen visszavonulok? Hitler a szarkeverést a végsőkig végig csinálta,akkor, mára változott a program? A német nép, a Hitleri borzalmakból semmit nem tanult? Frau Merkel ráadásul nem is tud festeni! Hozzáfűzni érdemes! Ezek kemény szavak, de MONDJA MEG VALAKI, - AKARNAK EURÓPÁBAN EGY HARMADIK VILÁGHÁBORÚT??? Nem lenne érdemes, most melegibe leállítani ennek a nőnek a kezdeményezéseit? Álláspontom szerint, mondja az ismeretlen, -A MAGYAR NÉP NEM KÍVÁN RÉSZESE LENNI EGY OLYAN ZAVARODOTT EMBERNEK A JAVASLATA OKÁN KIALAKULHATÓ KONFLIKTUSBA, AMI ISMÉT TÖBB MILLIÓ EMBER ÉLETÉBE KERÜLHET.Idáig bekövetkezett, kb. 500 ember halála, nem elegendő bizonyíték? A magyar kormánynak sokkal karizmatikusabban kell kiállni Magyarországért, egy békés Európáért. FOGALMAZZANAK EGYÉRTELMŰEN! AKI, FELTEHETŐ HÁBORÚ KIROBBANÁSÁNAK OKÁN, AD JAVASLATOT, EL kell utasítani!!!!!!!!! Vegyék alapul. Európa tagállamai egységesen a NÁTÓ tagjai, akkor minek ide még egy katonai szervezet???????? FEJÉTŐL BŰZLIK A HAL, AMI EBBEN AZ ESETBEN, MÁR NEM CSAK EGY KIS KESZEG, HANEM EGY ÓRIÁSI CET. Isten ne engedd, hogy az ilyen emberek kezében legyen Európa. Tisztelettel egy ismeretlen szerző. A www.kisgazdapart.com szerkesztősége eleget tettünk a kérelmezőnek, véleményét nyilvánossá tettük.

Sérülő esélyegyenlőség

2018-11-11
Adminisztrátor
89
A parlamenti honatyák döntést kívánnak hozni egy olyan témakörben, ami az ember alapvető élethez való jogában kiemelten kezelt.Ez, A TISZTA ÍVÓ VÍZHEZ JUTÁS. Miért beszélhetünk esélyegyenlőségi jogsértésről? Ez, magyarázatot érdemel! Vegyünk példának egy városi ember vízhez való jutását, annak költségeit. A belvárosi vízbekötések, majdnem adottak, de az új kertvárosi övezetekben bekötött vízhez való jognak megvannak a szabályai. Részletezve: kérelmek, tervezés, vízóra akna, ( házilagos kivitelezés lehetősége)bekötési költségek, stb. Ezek elkészítése után, az igénylő, a telek mezsgyéjén megnyitja a vízcsapot és folyik az AGYON KLÓROZOTT EGÉSZSÉGESRE NEM ÁRTALMAS ÍVÓ VÍZ.Ezek után, minden hónapban elhasznált vízdíjat befizeti és teljesült az állampolgári jog. EVVEL SZEMBEN,tekintsük meg a vidéki tanyán élők vízhez való jutását és annak költségeit. KÉRELEMMEL KEZDŐDIK MINDEN. Ez többirányú, mert millió papírt kell kitölteni, azoknak a hivataloknak, akik ebben érintettek. Megjönnek az engedélyek,akkor, tervezőt, kivitelezőt kell keresnünk. Ezt is sikerült elérni, tehát mehet a kút elkészítése. Ma, a fúrt kút ára,: 2"ig vagy 125-ös átmérőjű kút megfúrása, azoknak a csövezése, búvárszivattyú, hydrofor tartály, a rendszerhez akna, elektromos vezérlés,szivattyú motor védelmi berendezés,nyomás szabályzó, stb. Kész a kút. A víz folyik. Rendben van, de erről minősítést is kell készíttetni. A minősítés után a kút fennmaradási engedélye is kötelező. TEHÁT ELJUTOTT A VIDÉKI PARASZTEMBER, HOGY VAN VIZE. Ez rendben van, de elektromos áram nélkül nem folyik a víz! Itt ismételt havi költség merül fel, ami nem egyszerűen a városon élők víz díjában merül ki, hanem a vidéken élőnek a villanyszámlájában. Részletezett történések összességben! A VÁROSON ÉLŐK KÖLTSÉGEI A VÍZHEZ VALÓ JUTÁSNÁL KÖSZÖNŐ VISZONYBAN SINCSENEK A VIDÉKEN ÉLŐK KÖLTSÉGEIHEZ. Konkrétabban! Városon 200-300 ezer forint a vízhez való jutás költsége. Vidéken, ugyan ez 1-1,3 millió forint. Városon, megnyitják a csapot, az elhasznált víz köbméteréért fizetnek. Vidéken, megnyitjuk a csapot, az elhasznált vízért az áramszolgáltatónak fizetünk. Mind a kettőn ott van a forgalmi adó. Hol sérül az esélyegyenlőség? Először az árban, a költségek különbözőségében. Amennyiben a törvényhozók a tanyákon létesített kutakra vízórát szereltetnek, a vidéki parasztságot két ízben terhelik a költségek, ugyanis a villanyért is és a vízért is díjat kellene fizessenek, amik áfákat is tartalmaznak. Az ÁLLAM által kreált törvény így diszkriminatív. Egyik polgár egyszer fizet, a másikat kétszer szólítják a fizetendő ablakhoz. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT FELHÍVJA A HONATYÁK FIGYELMÉT, TOVÁBBÁ AZ ALKOTMÁNY BÍRÁKÉT ÉS DR.ÁDER JÁNOS ÚRÉT, - NAGYON GONDOLJÁK ÁT, MIT TESZNEK. Gondoljanak bele, ha, a vidéken élők, kútjaikat betemetik és csak alkotmányos jogukat akarják igénybe venni ,- a tiszta ívó vízhez való jutást- MIT TESZ AZ ÁLLAM? Köteles több százezer családnak ívó vizet biztosítani. Egyik megoldás lehet.A vidéken élők az államot kötelezhetik, ÁLLAMI PÉNZEN FÚRASSANAK KUTAKAT, A FELSOROLT MUNKÁLATOKAT KÖLTSÉGEIVEL EGYÜTT VÁLLALJÁK FEL és utána tegyenek vízórát a kutakra.Megjegyzés. Minden jelenlegi termelő, abba hagyja a gazdálkodást, mert a locsolási díj úgy megterhelné a termékek értékesítését, AZT, MÉG AZ ISTENKE SEM TUDNÁ KIFIZETNI. Nos, nagyon át kell gondolni, minden lépést. Egy tény! A közeljövőben, valóban rendezni kell a vízkérdését -tehát az új létesítésű ingatlanoknál, a vízügyet törvényben kell szabályozni. FONTOS!!!!! Külföldi tulajdonban lévő nagy teljesítményű, nagy hozamú kutakhoz való jogot vizsgálni kell, kik adták el a magyarok legnagyobb értékét, - A VIZÜNKET? A Független Kisgazdapárt kötelessége, minden szerződést megvizsgálni, az idegeneknek eladott ívó vizünk kitermelési jogát meg kell vonni, ÉS A MAGYAR NÉP KELL VISSZAKAPJA, - AZ OLAJNÁL IS NAGYOBB ÉRTÉKÉT, -A TISZTA VIZÜNKET. A TÖRVÉNY SZERINT, - AMI A MAGYAR HON FÖLDJÉBEN REJLIK, AZ A MAGYAR ÁLLAMOT, AZ-AZ MINDEN MAGYART MEGILLETI.Ez a törvény egyértelmű, ITT NINCS DUMA!!! A Független Kisgazdapárt mindent megtesz, hogy a magyar társadalom visszakapja az Őt megillető, "FOLYÉKONY ARANYÁT"! Tisztelettel, - GONDOLJÁK ÁT A TÖRVÉNYJAVASLATUKAT.

Brüsszel Európa ellen

2018-11-08
Adminisztrátor
91
A napokban felreppent hír, a Független Kisgazdapárt "biztosítékát" is leverte! Egyszerűen hihetetlen, - mit keresünk magyarok, egy ilyen bűnözői csoportban? Ezt a kérdést, a környező országaink lakossága, politikusai is feltehetik maguknak! Az Eu. parlament,valamint a bizottság, olyan halmazatban nyomja rá tagállamokra a diktátumokat, hogy közép-európai országoknak át kell gondolni, - MARADUNK TAGÁLLAMOK, VAGY NEM ASSZISZTÁLUNK Európa teljes lezüllesztéséhez. A szabadkőműves csoportosulás európai magja, ugyanis névtelen bankkártyákkal támogatja a migráns szervezeteket. Ehhez, Soros György is 500 millió dollárral hozzájárult. A magyar kormány ismételten csak hangzatos dogmákat harsog, de értékelhető gyakorlati intézkedést nem hoz. Kerítés? A valódi megoldáshoz, ez már kevés. Közép és kellet európai gazdasági, pénzügyi együttműködésre kell javaslatot tenni,azon országoknak, akik szintén elszenvedői ennek a cirkusznak.Mielőbb, minél kevesebb vesztességgel, de KI KELL SZÁLLNI EBBŐL A BŰNÖZŐI KÖRBŐL! A volt szovjet kommunista hatalom, ezekhez képest, ipari tanuló sem lenne. A Független Kisgazdapárt felkéri a magyar kormányt, hogy határozott lépésben, utasítsák el a brüsszeli Európát elárulók tevékenységét.Az érintett tagállamok vezetőivel egyeztessenek és "leány zárdai" deffenzív politizálást váltsák fel, agresszív, egyértelmű politikára.Az angolok, az angol kormány az első lépéseket megtette, megmutatták, az Eu.-n kívül is van élet. A magyar kormánynak tanácsul, - kizárólagos pénz éhínség, nagyon rossz tanácsadó. A magyar társadalom zsarolását BE KELL FEJEZNI!!! A Független Kisgazdapárt vezetősége tisztában van, hogy bármely út nehézségeket okozhat, de amennyiben a MAGYAR NÉP MÉG NAGYOBB VESZÉLYEK ELÉ NÉZ, AKKOR - AKI IDŐT NYER, ÉLETET NYER!!! Itt már nem babra megy a játék! Egy viszont máig érthetetlen. A magyar kormány minden aljasságot látva, hangosan, teátrálisan kiáltozik,miközben éppen azon országok iparát engedi, telepíti Magyarországra, akikkel szemben, sikítozik. Ráadásul, milliárdokat ad, a magyar adófizetők pénzéből. Aki ezt érti, bizonyosan TÚL ISKOLÁZOTT LEHET!!! A magyar kormánynak, MINDEN ESETRE, SZÍNT KELL VALLANI. KINEK DOLGOZNAK? A látottak olyan ellentmondásosak, hogy még a vietnámi csüngőhasú, benőtt szemű disznó is látja,- ITT VALAMI NEM KEREK! Minden magyar honfitársunk mérlegelje az írottakat és azok után,döntsön,- IDEGEN EREDETŰ NARANCS, VAGY ISMERT EREDETŰ SZABOLCSI ALMA? Isten áldja meg Önöket. Nézzenek a színfalak mögé!

Kisgazdák házuk tályán

2018-11-01
Adminisztrátor
93
Tisztelt Honfitársaink, Magyarok, Kisgazdák! 2018 sorsdöntő év a Független Kisgazda,-Földmunkás -és Polgári Párt történelmében, ugyanis sikerült a pártunk élére, magyar vérrel megáldott vezetőséget bejegyeztetni, akik a magyar társadalom hű "gyerekei"! Az elmúlt évtizedekben megjelent "ejtőernyősök" pártunkat sajnos, úgy szétrombolták, hogy nagyon kemény munkával kell számolnunk a jövőre tekintettel. A Kisgazda párt konzervatív, nemzeti párt. Kizáróan Magyarország és népének alávetetten képzeli el az újra kezdést. Számunkra fontos, hogy nemzetünk egységben maradva, együttes erővel lépjen fel a betolakodókkal szemben. A Kisgazda párt 110 éves eszmeisége és ereje, az Isten, Haza,Család összességében van, ami egyebekben pártunk meghatározója. Ennek megbontása, egyenlő lenne nemzetük "halálával", megsemmisülésével. Ezt MI SOHA NEM ENGEDJÜK. A magyar népet szolgáljuk! Pártunk szakemberei elkészítették nemzetünk jövőbeli programját, aminek közzétételét nem tehetjük meg, mert belső politikai erők, maguk számára azonnal felhasználják. Amennyiben, az eltulajdonított programot a magyarság érdekében foganatosítanák meg, nem is lenne baj, de sajnos programunkat kiforgatnák, nevetségessé tennék. A jól bevált szócsövük, óránként harsogná, - ezek az új Kisgazdák.Ezért a programunkat, csak a helyhatósági választásokon terjesztjük a lakosság elé. Honfitársaink, nagyon hatékony, ütős programmal fognak szembesülni. Építkezésünkhöz, Isten, a magyar Nép legyen velünk, hogy munkánkat segítsék. Ezúton kívánunk Önöknek, Bort, Búzát, Békességet a Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt.

Üdvözöljük oldalunkon!

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 4304
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse