Üdvözöljük oldalunkon!

Ön, hogyan ítéli meg a magyarországi demokráciát?
Eddigi szavazatok: 3 db

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 3978

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
142
2767
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Ördög a pokol gyereke...

2018-12-06
Adminisztrátor
16
A múltban született "Ördögök" már két világégést előidéztek, aminek a következménye, - több millió tisztességes ember halálához vezetett. Emlékezetünk nem csal, - melyik Európai nemzet egyszerű gyerekei akarták kioltani szomszéd állampolgáraik életét? Egyik sem! Európában tisztességes emberek élik mindennapjaikat, békében, barátságban, miközben a politikusok, különböző érdekcsoportok, orruknál fogva vezetik őket és bele kívánják hajtani Európa népeit egy erőszakos cselekedet kirobbanására. A XX. század gyalázatai, remélhetően ma is mindenki szeme előtt lebeg és nem kívánja senki, hogy újra valami hasonló bekövetkezhessen.

LIBE-BIZOTTSÁG ELÁRULTA EURÓPÁT

2018-12-05
Adminisztrátor
24
Ebben a megfogalmazásban, visszatérünk az alapokhoz és itt csak rövidített változatban olvashatják a közölt írást. Amennyiben tovább kívánják olvasni, úgy kattintsanak a szövegre. Köszönjük. Most, arról teszünk közzé politikai elemzést, milyen aljassággal jár el a LIBE - BIZOTTSÁG Európával szemben. Egyszerűen az amerikai szabad kőműves csoportnak, a dollár tulajdonosainak játsszák át az európai kontinenst, hogy a migránsok betelepítésén át történő feszültség keltéssel össze akarják ugrasztani az európai nemzetek.

Brüsszeli jelentés

2018-12-04
Adminisztrátor
21
Megengedhetetlen BŰN! Addig szavazgatunk,addig szavazgatunk, ameddig az elvárt eredményt el nem érjük? Nos eljött a pillanat,amikor a Független Kisgazdapárt felkéri a magyar kormányt, Orbán Viktor miniszter elnök urat, hogy erre a "liebe bizottsági " aljasságra reagálva, rendkívüli kormányülést hívjon össze és gondolják át, ezek után, NEKÜNK, MAGYAROKNAK, MI KERESNI VALÓNK VAN EBBEN A KÖZÖSSÉGBEN,AHOL A FELSŐ VEZETŐK SAJÁT TÖRVÉNYÜKET IS SEMMIBE NÉZVE, HOZNAK INTÉZKEDÉSEKET. Nyilván való, egy keresztény konzervatív párt nem válthat "köpönyeget", tehát kitartunk az elveink mellett, ami a magyar nép, Magyarország fennmaradását tartja elsődlegesnek. Azt gondoljuk Önök is ugyan ezen az állásponton vannak, tehát az együttes nézet, egy alap,Magyarország jövőjére tekintettel.Idegen, erőszakra alapuló vallás, Európában való megerősödése, végzetes lehet. Ennek a végzetnek bekövetkezte ellen, időben szeretnénk fellépni és kiállunk minden olyan szerveződés mellett, akik, ugyan ezt a nézetet vallják. Az Európai Unió Bizottságának figyelmét fel kell hívni, a regnáló törvények betartásának elutasítása, a nemzetek együttes akaratának megkerülésével egyenértékű. Ez jogi alapot biztosít, a "Liebe Bizottság" felelősségének megállapítására is. Ennek a meglépését kérjük a magyar kormánytól.Amennyiben süket fülekre találnak, ÚGY KEMÉNYEBB SZANKCIÓKKAL KELL FELLÉPNI, HA KELL, AKÁR AZ ANGOLOK DÖNTÉSÉT IS LATBA KELL HELYEZNI. Kérelmünket gondolják át és ne ódázzák el a javaslatunkat. Bort, Búzát, Békességet kíván Önöknek a Független Kisgazdapárt.

Frau Merkel "bombázza Európát"

2018-11-16
Adminisztrátor
58
A minap történt, hogy szerkesztőségünk ajtaján bekopogott egy kellemes küllemű ember, aki kérte, - egy olyan kényes kérdésben szeretne megnyilatkozni, ami rá és családjára is féltő kimenetelű lehet, ezért nem kívánt bemutatkozni, de elmondta a képviselt álláspontját, a mai német üggyel kapcsolatban. Kérte, hogy az elmondottait változtatás nélkül jelenítsük meg. Beszédét ilyen szavakkal nyitotta meg, - egyszerűen észbontó, amit ez a nő, -80 millió német tejhatalmú úrnője- megenged magának. Azt, amit a német néppel tesz, MAGÁN ÜGY, de ezt ki kívánja terjeszteni egész Európára. Sajnos, de ki kell mondani, -Hitler is így kezdte! Beszéljünk, az idáig ledobott"bombákról"! 1 számú bomba, POLITIKAI MENEDÉKET MINDENKINEK! Ellenőrizetlenül elárasztották Európát olyan figurák is, akiknek közük nincs a térségükben való fenyegetettségtől. Az elő "BOMBA TALÁLATI ARÁNYA KB. IDÁIG 500 TISZTESSÉGES EURÓPAI EMBER HALÁLÁT OKOZTA. A második bejelentése, -MIUTÁN TELJES ANARCHIÁBA DÖNTÖTTE EURÓPÁT, - LE MOND MINDEN TITULUSÁRÓL. Nem kellene megkérdezni, eme "tisztességes hölgyet", - hogyan számol el az általa meghalt emberekkel? 2. SZÁMÚ "bomba". Frau Merkel Bundesparlamentben tett legutolsó kirohanásában tett javaslata: -egységes európai katonaságot kell létrehozni. Ennek azért van egy pikáns előzménye, ugyanis a Schengeni határok védelmét ne a tagállamok saját hatáskörükbe tegyék. ROHADT BÜDÖS JAVASLAT. Ezek után az egységes katonaságra tett javaslata, MÉG BÜDÖSEBB! Azt tudni kell, Németország hadiipara termeli a legtöbb fegyvert Európában. Frau Merkel bizonyosan arra gondolt, AZ Ő JAVASLATÁRA FELÁLLÍTOTT EURÓPAI SEREGET A NÉMET IPAR FEGYVEREIVEL SZERELIK FEL, AMI ÓRIÁSI HASZNOT HOZNA NÉMETORSZÁGNAK. Mire készíti fel Európát ez a NŐ? Némi aljasság is kiviláglik az ügyletből, mivel már most bejelentette, - KIVONUL MINDEN POLITIKAI MUTATVÁNYBÓL. Gondolat! Először megkeverem a szart 600 millió ember számára, majd csak úgy egyszerűen visszavonulok? Hitler a szarkeverést a végsőkig végig csinálta,akkor, mára változott a program? A német nép, a Hitleri borzalmakból semmit nem tanult? Frau Merkel ráadásul nem is tud festeni! Hozzáfűzni érdemes! Ezek kemény szavak, de MONDJA MEG VALAKI, - AKARNAK EURÓPÁBAN EGY HARMADIK VILÁGHÁBORÚT??? Nem lenne érdemes, most melegibe leállítani ennek a nőnek a kezdeményezéseit? Álláspontom szerint, mondja az ismeretlen, -A MAGYAR NÉP NEM KÍVÁN RÉSZESE LENNI EGY OLYAN ZAVARODOTT EMBERNEK A JAVASLATA OKÁN KIALAKULHATÓ KONFLIKTUSBA, AMI ISMÉT TÖBB MILLIÓ EMBER ÉLETÉBE KERÜLHET.Idáig bekövetkezett, kb. 500 ember halála, nem elegendő bizonyíték? A magyar kormánynak sokkal karizmatikusabban kell kiállni Magyarországért, egy békés Európáért. FOGALMAZZANAK EGYÉRTELMŰEN! AKI, FELTEHETŐ HÁBORÚ KIROBBANÁSÁNAK OKÁN, AD JAVASLATOT, EL kell utasítani!!!!!!!!! Vegyék alapul. Európa tagállamai egységesen a NÁTÓ tagjai, akkor minek ide még egy katonai szervezet???????? FEJÉTŐL BŰZLIK A HAL, AMI EBBEN AZ ESETBEN, MÁR NEM CSAK EGY KIS KESZEG, HANEM EGY ÓRIÁSI CET. Isten ne engedd, hogy az ilyen emberek kezében legyen Európa. Tisztelettel egy ismeretlen szerző. A www.kisgazdapart.com szerkesztősége eleget tettünk a kérelmezőnek, véleményét nyilvánossá tettük.

Sérülő esélyegyenlőség

2018-11-11
Adminisztrátor
57
A parlamenti honatyák döntést kívánnak hozni egy olyan témakörben, ami az ember alapvető élethez való jogában kiemelten kezelt.Ez, A TISZTA ÍVÓ VÍZHEZ JUTÁS. Miért beszélhetünk esélyegyenlőségi jogsértésről? Ez, magyarázatot érdemel! Vegyünk példának egy városi ember vízhez való jutását, annak költségeit. A belvárosi vízbekötések, majdnem adottak, de az új kertvárosi övezetekben bekötött vízhez való jognak megvannak a szabályai. Részletezve: kérelmek, tervezés, vízóra akna, ( házilagos kivitelezés lehetősége)bekötési költségek, stb. Ezek elkészítése után, az igénylő, a telek mezsgyéjén megnyitja a vízcsapot és folyik az AGYON KLÓROZOTT EGÉSZSÉGESRE NEM ÁRTALMAS ÍVÓ VÍZ.Ezek után, minden hónapban elhasznált vízdíjat befizeti és teljesült az állampolgári jog. EVVEL SZEMBEN,tekintsük meg a vidéki tanyán élők vízhez való jutását és annak költségeit. KÉRELEMMEL KEZDŐDIK MINDEN. Ez többirányú, mert millió papírt kell kitölteni, azoknak a hivataloknak, akik ebben érintettek. Megjönnek az engedélyek,akkor, tervezőt, kivitelezőt kell keresnünk. Ezt is sikerült elérni, tehát mehet a kút elkészítése. Ma, a fúrt kút ára,: 2"ig vagy 125-ös átmérőjű kút megfúrása, azoknak a csövezése, búvárszivattyú, hydrofor tartály, a rendszerhez akna, elektromos vezérlés,szivattyú motor védelmi berendezés,nyomás szabályzó, stb. Kész a kút. A víz folyik. Rendben van, de erről minősítést is kell készíttetni. A minősítés után a kút fennmaradási engedélye is kötelező. TEHÁT ELJUTOTT A VIDÉKI PARASZTEMBER, HOGY VAN VIZE. Ez rendben van, de elektromos áram nélkül nem folyik a víz! Itt ismételt havi költség merül fel, ami nem egyszerűen a városon élők víz díjában merül ki, hanem a vidéken élőnek a villanyszámlájában. Részletezett történések összességben! A VÁROSON ÉLŐK KÖLTSÉGEI A VÍZHEZ VALÓ JUTÁSNÁL KÖSZÖNŐ VISZONYBAN SINCSENEK A VIDÉKEN ÉLŐK KÖLTSÉGEIHEZ. Konkrétabban! Városon 200-300 ezer forint a vízhez való jutás költsége. Vidéken, ugyan ez 1-1,3 millió forint. Városon, megnyitják a csapot, az elhasznált víz köbméteréért fizetnek. Vidéken, megnyitjuk a csapot, az elhasznált vízért az áramszolgáltatónak fizetünk. Mind a kettőn ott van a forgalmi adó. Hol sérül az esélyegyenlőség? Először az árban, a költségek különbözőségében. Amennyiben a törvényhozók a tanyákon létesített kutakra vízórát szereltetnek, a vidéki parasztságot két ízben terhelik a költségek, ugyanis a villanyért is és a vízért is díjat kellene fizessenek, amik áfákat is tartalmaznak. Az ÁLLAM által kreált törvény így diszkriminatív. Egyik polgár egyszer fizet, a másikat kétszer szólítják a fizetendő ablakhoz. A FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT FELHÍVJA A HONATYÁK FIGYELMÉT, TOVÁBBÁ AZ ALKOTMÁNY BÍRÁKÉT ÉS DR.ÁDER JÁNOS ÚRÉT, - NAGYON GONDOLJÁK ÁT, MIT TESZNEK. Gondoljanak bele, ha, a vidéken élők, kútjaikat betemetik és csak alkotmányos jogukat akarják igénybe venni ,- a tiszta ívó vízhez való jutást- MIT TESZ AZ ÁLLAM? Köteles több százezer családnak ívó vizet biztosítani. Egyik megoldás lehet.A vidéken élők az államot kötelezhetik, ÁLLAMI PÉNZEN FÚRASSANAK KUTAKAT, A FELSOROLT MUNKÁLATOKAT KÖLTSÉGEIVEL EGYÜTT VÁLLALJÁK FEL és utána tegyenek vízórát a kutakra.Megjegyzés. Minden jelenlegi termelő, abba hagyja a gazdálkodást, mert a locsolási díj úgy megterhelné a termékek értékesítését, AZT, MÉG AZ ISTENKE SEM TUDNÁ KIFIZETNI. Nos, nagyon át kell gondolni, minden lépést. Egy tény! A közeljövőben, valóban rendezni kell a vízkérdését -tehát az új létesítésű ingatlanoknál, a vízügyet törvényben kell szabályozni. FONTOS!!!!! Külföldi tulajdonban lévő nagy teljesítményű, nagy hozamú kutakhoz való jogot vizsgálni kell, kik adták el a magyarok legnagyobb értékét, - A VIZÜNKET? A Független Kisgazdapárt kötelessége, minden szerződést megvizsgálni, az idegeneknek eladott ívó vizünk kitermelési jogát meg kell vonni, ÉS A MAGYAR NÉP KELL VISSZAKAPJA, - AZ OLAJNÁL IS NAGYOBB ÉRTÉKÉT, -A TISZTA VIZÜNKET. A TÖRVÉNY SZERINT, - AMI A MAGYAR HON FÖLDJÉBEN REJLIK, AZ A MAGYAR ÁLLAMOT, AZ-AZ MINDEN MAGYART MEGILLETI.Ez a törvény egyértelmű, ITT NINCS DUMA!!! A Független Kisgazdapárt mindent megtesz, hogy a magyar társadalom visszakapja az Őt megillető, "FOLYÉKONY ARANYÁT"! Tisztelettel, - GONDOLJÁK ÁT A TÖRVÉNYJAVASLATUKAT.

Brüsszel Európa ellen

2018-11-08
Adminisztrátor
61
A napokban felreppent hír, a Független Kisgazdapárt "biztosítékát" is leverte! Egyszerűen hihetetlen, - mit keresünk magyarok, egy ilyen bűnözői csoportban? Ezt a kérdést, a környező országaink lakossága, politikusai is feltehetik maguknak! Az Eu. parlament,valamint a bizottság, olyan halmazatban nyomja rá tagállamokra a diktátumokat, hogy közép-európai országoknak át kell gondolni, - MARADUNK TAGÁLLAMOK, VAGY NEM ASSZISZTÁLUNK Európa teljes lezüllesztéséhez. A szabadkőműves csoportosulás európai magja, ugyanis névtelen bankkártyákkal támogatja a migráns szervezeteket. Ehhez, Soros György is 500 millió dollárral hozzájárult. A magyar kormány ismételten csak hangzatos dogmákat harsog, de értékelhető gyakorlati intézkedést nem hoz. Kerítés? A valódi megoldáshoz, ez már kevés. Közép és kellet európai gazdasági, pénzügyi együttműködésre kell javaslatot tenni,azon országoknak, akik szintén elszenvedői ennek a cirkusznak.Mielőbb, minél kevesebb vesztességgel, de KI KELL SZÁLLNI EBBŐL A BŰNÖZŐI KÖRBŐL! A volt szovjet kommunista hatalom, ezekhez képest, ipari tanuló sem lenne. A Független Kisgazdapárt felkéri a magyar kormányt, hogy határozott lépésben, utasítsák el a brüsszeli Európát elárulók tevékenységét.Az érintett tagállamok vezetőivel egyeztessenek és "leány zárdai" deffenzív politizálást váltsák fel, agresszív, egyértelmű politikára.Az angolok, az angol kormány az első lépéseket megtette, megmutatták, az Eu.-n kívül is van élet. A magyar kormánynak tanácsul, - kizárólagos pénz éhínség, nagyon rossz tanácsadó. A magyar társadalom zsarolását BE KELL FEJEZNI!!! A Független Kisgazdapárt vezetősége tisztában van, hogy bármely út nehézségeket okozhat, de amennyiben a MAGYAR NÉP MÉG NAGYOBB VESZÉLYEK ELÉ NÉZ, AKKOR - AKI IDŐT NYER, ÉLETET NYER!!! Itt már nem babra megy a játék! Egy viszont máig érthetetlen. A magyar kormány minden aljasságot látva, hangosan, teátrálisan kiáltozik,miközben éppen azon országok iparát engedi, telepíti Magyarországra, akikkel szemben, sikítozik. Ráadásul, milliárdokat ad, a magyar adófizetők pénzéből. Aki ezt érti, bizonyosan TÚL ISKOLÁZOTT LEHET!!! A magyar kormánynak, MINDEN ESETRE, SZÍNT KELL VALLANI. KINEK DOLGOZNAK? A látottak olyan ellentmondásosak, hogy még a vietnámi csüngőhasú, benőtt szemű disznó is látja,- ITT VALAMI NEM KEREK! Minden magyar honfitársunk mérlegelje az írottakat és azok után,döntsön,- IDEGEN EREDETŰ NARANCS, VAGY ISMERT EREDETŰ SZABOLCSI ALMA? Isten áldja meg Önöket. Nézzenek a színfalak mögé!

Kisgazdák házuk tályán

2018-11-01
Adminisztrátor
65
Tisztelt Honfitársaink, Magyarok, Kisgazdák! 2018 sorsdöntő év a Független Kisgazda,-Földmunkás -és Polgári Párt történelmében, ugyanis sikerült a pártunk élére, magyar vérrel megáldott vezetőséget bejegyeztetni, akik a magyar társadalom hű "gyerekei"! Az elmúlt évtizedekben megjelent "ejtőernyősök" pártunkat sajnos, úgy szétrombolták, hogy nagyon kemény munkával kell számolnunk a jövőre tekintettel. A Kisgazda párt konzervatív, nemzeti párt. Kizáróan Magyarország és népének alávetetten képzeli el az újra kezdést. Számunkra fontos, hogy nemzetünk egységben maradva, együttes erővel lépjen fel a betolakodókkal szemben. A Kisgazda párt 110 éves eszmeisége és ereje, az Isten, Haza,Család összességében van, ami egyebekben pártunk meghatározója. Ennek megbontása, egyenlő lenne nemzetük "halálával", megsemmisülésével. Ezt MI SOHA NEM ENGEDJÜK. A magyar népet szolgáljuk! Pártunk szakemberei elkészítették nemzetünk jövőbeli programját, aminek közzétételét nem tehetjük meg, mert belső politikai erők, maguk számára azonnal felhasználják. Amennyiben, az eltulajdonított programot a magyarság érdekében foganatosítanák meg, nem is lenne baj, de sajnos programunkat kiforgatnák, nevetségessé tennék. A jól bevált szócsövük, óránként harsogná, - ezek az új Kisgazdák.Ezért a programunkat, csak a helyhatósági választásokon terjesztjük a lakosság elé. Honfitársaink, nagyon hatékony, ütős programmal fognak szembesülni. Építkezésünkhöz, Isten, a magyar Nép legyen velünk, hogy munkánkat segítsék. Ezúton kívánunk Önöknek, Bort, Búzát, Békességet a Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt.

Csok-Csok-Csok, csak azért is

2018-10-30
Adminisztrátor
68
Kormányunk, egyben nagyhatalmi uraink, megmutatják, - pénzért még az anyánkat is? Kedveskéink, csak nem elloptuk a kommunisták találmányát? Felszólítjuk a társadalmat, -gyártsatok gyereket! Emlékeinkből nem lett kitörölve a RATKÓ KORSZAK! Abban az időben, ez maradandó szlogen lett, tehát a császár is be akarja magát írni a történelem könyvbe? Egy biztos, diktatúrában bizonyosan más lehetett gyereket nemzeni, mint EBBEN A NAGY DEMOKRÁCIÁBAN, de pénzért mindezt? Álláspontunk szerint,a "csok" nem összeegyeztethető avval, hogy közel négymillió ember adójának hányadából kiiskoláztattunk több százezer embert, aztán amikor a magyar állam számítana a kitanítottak munkájára, adójára, életvitelének folyamodványából eredő állami bevételre, az-az Áfa-ra, vagy a betegbiztosító és nyugdíjbiztosítók árbevételére, - akkor ezek a magyar lányok és fiúk egyszerűen odébb álltak, abba a rohadó, mocskos, burzsoá kapitalizmusba. Mi, nem nekik taníttattuk ki gyerekeinket,hanem a magyar társadalom gyarapítására. A kormány Csok politikája, ismételten a magyar fiatalokat a liberális bankok kezére akarja átjátszani, mivel belehajtja őket egy olyan eladósodásba, hogy abból nincs kiút! Magyar fizetésből 25 éven át, 50 ezer forint banki törlesztést kifizetni képtelenség.Ezek a fiatalok is úgy fognak járni, mit akik azért hagyták el országunkat, hogy az itthon felvett hiteleket vissza tudják fizetni. A Fidesz kormány CSOK programja, egy valódi cirkuszi bűvészmutatványhoz hasonlítható, mert először tízmillióért akartak gyereket venni, majd látva az építőipari anyag árdrágulást, munkaerő béreket, gondoltak valami "okosat"! A fundamenta állami támogatását visszavesszük, az 5%os forgalmi adót 27%-ra emeljük, az építő anyagok 40%-os árdrágulásából eredő Áfa bevétel sem elfelejtendő, tehát ma Budapesten 1m2 új építésű lakás ára 500-700 ezer forintba kerül.Erre a kormány bőkezűen a Csok 10 milliós támogatást, 15 millióra emelte. Ez igen! Bűvész képzőben sem tanítanak ilyen finomságokat, az biztos. Emlékeztetőül, - ez egy piramis játékhoz is hasonlítható. Behülyítenek több ezer embert,eladósítják Őket, hogy még az ükunokájuk is fizetni fogja a törlesztést, amikor a politikusok élete, könnyem összehasonlítható "TISZAVIRÁG" effektussal. Egy politikusnak semmi sem drága! ÉS A MAGYAR NÉPNEK, A MAGYAR NEMZETNEK? Egy bizonyos, amennyiben a Független Kisgazdapárt a parlamenti "B" középbe kerül, ilyen butaságot soha nem követ el a magyar néppel szemben. Isten ÓVJA MEG FIATALJAINKAT! NE DŐLJENEK BE, MINDEN ELEJTETT SZÓNAK. MA A SZERZŐDÉSEK IS ÚGY KÉSZÜLNEK, CSAK MI SZÍVHATJUK MEG, A POLITIKUS MOSSA KEZEIT ! Kisgazdák, mi dicsőséges parasztemberek vagyunk, a szó nemes értelmében,DE NEM HÜLYÉK!!!!!!! Bort, Búzát, Békességet kíván Önöknek a Független Kisgazdapárt.

A remény hal meg utoljára

2018-10-28
Adminisztrátor
67
A Független Kisgazda-,Földmunkás-és Polgári Párt hosszan tartó kálváriája okozta problémák megoldódtak. Az elmúlt évtizedek, Magyarország egyetlen történelmi pártját háttérbe szorítottan, feledésre ítélték. Ennek megvalósítására két személyben gondolkodva teljesíthető a kitűzött cél. Szükségszerű, hogy a Kisgazdák ellehetetlenítésére, megbízóra és megbízottra van szükség. Az erős, nyomatékos, hangsúlyos megbízó, a megbízottnak rendszeres instrukciókban hozza tudomására az elvárásait. Ezt láthattuk az elmúlt évtizedben, de a remény beváltotta a hozzá fűzötteket. A Kisgazdapárt vezetősége új arculatot foganatosít meg. A korrupt, politikai megélhetésre szakosodottakat elutasítja és tiszta lelkületű, új hullámban Isten , Haza, Család eszmeiségével kívánja a Kisgazdapártot a magyar politikába prezentálni.A 2019 -es év lesz a megváltás éve. Bizonyítani kívánjuk, mit jelent a valódi konzervativizmus. Mit jelent az állampolgári képviselet. Az önkormányzati választásokra programjainkat összevontan jelenítjük meg,mivel a vidéki kisvárosokban, járásokban, falvakban alapvető infrastruktúrák hiányoznak, munkahelyek létesítései elmaradtak, kis és középvállalkozók üzleti hálózatának kiépítése sem valósult meg. A vidék magára maradt. Nagyon sok pályázat forráshiányra hivatkozva,nem teljesítette a kifizetéseket.A pályázókat megtévesztették, félrevezették. A pályázat íróknak kifizetett munkadíjat, a pályázó többé nem kapja vissza. 100 ezres, milliós vesztességeket okozva,a pályázónak kell benyelni. Mit jelent ez? A pályázó elfelejti,hogy Magyarországon él és idomos módszerek közé tartozik a visszaosztás.Ennek elmaradása esetén a pályázat elbírálása azonnal elbukott. A Független Kisgazdapárt minden erejével azon lesz, hogy ilyen és hasonló esetek ne fordulhassanak elő. Pályázatok, önkormányzati viszonylatban is esedékesek, tehát azok elkészítése,felügyelete, testületi feladat.A Kisgazdapárt, mindent ami korrupció, ELUTASÍT !!! Remélhetően a választók is ezt gondolják és támogatják. Bort, Búzát, Békességet kíván a Független Kisgazdapárt.

Felhívás a Magyar Kormányhoz

2018-10-27
Adminisztrátor
69
A Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt felhívásban fordul a magyar kormányhoz, hogy tekintettel a kilakoltatottak gyorsan növekedő számára, valamint a hajléktalanok jelen lakhatásának megoldatlanságára,Budapest közepén tervezett minisztériumi negyed területére, ideiglenes megoldásban, 4 és 2 személyes lakókonténereket állítsanak fel. Amennyiben erre politikai akarat van, gyorsan, még a hideg tél beállta előtt megoldható. A területet biztosító, a Fővárosi Polgármesteri Hivatallal karöltve ez lenne a leghatékonyabb megoldási forma. Pest-Buda utcáin élő a hajléktalanok örömmel, vennék ha fedél kerülne a fejük fölé. Evvel a kormány megtette a kellő humanitárius feladatát. A Kisgazdapárt a további részleteket is kidolgozta. RAJTA KORMÁNY ! MOST MUTASSÁK MEG!ÖNÖK VALÓBAN SEGÍTENI KÍVÁNNAK A HAJLÉKTALANOKON, KILAKOLTATTOKON? A Független Kisgazdapárt örömmel fogadná, ha ezen a télen nem fagyna meg senki az utcákon. Bort, Búzát, Békességet, kívánnak a Független Kisgazdák.

Üdvözöljük oldalunkon!

Ön, hogyan ítéli meg a magyarországi demokráciát?
Eddigi szavazatok: 3 db

Hírdetések

Mai látogatók: 1
Összesen: 3978
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse