Üdvözöljük oldalunkon!

Melyik politikai párt szavahihető Magyarországon?
Eddigi szavazatok: 28 db
Mai látogatók: 8
Összesen: 1139

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
37
438
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Vigyázat lőnek!

2017-12-15
Adminisztrátor
37
Egy nyílt háborúban tudja az ember ki az ellenség,de Magyarországon? 2018-as választás kíméletlen harcba szólította a feleket. Az elmúlt 25 év ocsmány munkája, amit a magyarsággal tettek vérlázító, annak ellenére, hogy találatot egyikünk sem kapott. Ez így talán nem fedi a valóságot, mert az ismeretlen partizán akciók is több százezer embert tettek a halál szélére. A nép tűrőképessége határtalan, de azok a személyek, akik vérüket szívják, elmozdíthatatlannak látszanak? Vizsgálat tárgya: liberális narancsosok, keresztényi hitet képviselők, a liberálisok szárnyra kapása,( a magyar privatizáció haszonélvezői ) érdekes eltűnése, 550 millió adófizetők pénzének nem visszafizetése és sorolhatnánk napestig a sort. Ugyan azok a bebetonozottak akik kinyiffantották a Független Kisgazdapártot és velünk a magyar népet, még mindig a további koncra vágyva hadakoznak a magyar nép munkája által termelt javakért.

lajosmizsei közgyűlés

2017-12-08
Adminisztrátor
44
Tanulni emberi dolog, de ... !A korábbi országos választásokat megelőző kampány során, a lajosmizsei Fidesz-KDNP rendezvényén történt: a megjelentek, kérdéseket akartak Szájer József képviselő vendégnek feltenni, amire a polgármester bezárta a gyűlést és a következőket mondta, - a képviselő úr majd a folyóson válaszol a kérdezőknek. Ez természetesen egy elódázó trükk volt, mivel nem kívánta, hogy a képviselőnek kényes kérdésekre keljen válaszolni. Ezt követően, a lakosság némi megbotránkozás közepette hagyta el a lajosmizsei művelődési házat. Csalódottság hangjai, némi szidalmakkal vegyítetten, nem jó fény vetett a Fidesz-KDNP kampánynyitó gyűlésre. Azóta eltelt néhány év és a trükkök sorozata áttevődött a helyi rendezvényekre is: lásd, KÖZMEGHALLGATÁS.

Nincs jobb?

2017-12-06
Adminisztrátor
45
Magyarország polgárainak kötelessége, hogy meggyőződjenek: valóban nincs jobb? Nagyon vigyázni kell, mielőtt az ember valamiről véleményt alkot, annak hátterében találhatóakat, valóban mélységéig megvizsgálta? Egyszerűen csak azt mondani: nincs jobb! A semmittevés rossz tanácsadó. A szomszéd hangja is csak egy vélemény a tízmillióból.Az ország érdeke, hogy állampolgárai kicsit komolyabban, körültekintőbben ítéljen meg dolgokat, amik meggyőző ereje után, személyre lebontva,de közösen mondhatjuk ki : - IGENIS VAN JOBB ! Az elmúlt 27 évben minden párt visszaélt a nép bizalmával és oda jutottunk ahol ma vagyunk. Remélhetően, a kellő konzekvenciák levonása után, mérlegképesség hatása alatt, a magyar nép a Független Kisgazdapártnak bizalmat szavaz, miután el is várhatja: ezek valóban betartják amit a választási programjukban megfogalmaztak!

Köszönettel tartozunk

2017-12-01
Adminisztrátor
55
Ezúton ismételten megköszönjük a HUN TV tulajdonosának és egyben főszerkesztőjének, hogy a Független Kisgazdapártnak lehetőséget biztosított, hogy mondandónkat a lakosságnak átadhassuk. Az adást követő két napban az adás nézettsége a HUN TV-n arra a következtetésre utal , a Kisgazdapártnak helye van a magyarországi politikai életben. A műsor címe: "Egyveleg a Kisgazdapártban" , nagyon frappáns jelző, ugyanis a választásokat megelőző 5 hónap óriási kihívást jelent a párt aktivistái számára, hogy magáról a pártról, letisztult képet tudjunk mutatni. Meglátásom szerint kitartó munkával, több média lehetőséggel a párt programját közelebb vihetjük a lakosságunk számára, amiben felfedjük nemzetépítő akaratunk megvalósításának szándékát.

Kínai kapcsolatok

2017-11-29
Adminisztrátor
44
Örömteli jelenség Torgyán József szájából elhangzott 2001-es felszólalása, amiből mára beérett a narancs.A Kisgazdapárt már 2001-ben szorgalmazta gazdasági kapcsolatokat Kínával,de akkor rajtunk röhögött a parlamenti képviselők többsége. A lakosság szájából a következők hangzottak el: - na a kisgazdák, a kommunista vezetésű Kínával akarnak egy tálból cseresznyézni!

Lajosmizsei - index

2017-11-23
Adminisztrátor
66
Az ipari és mezőgazdasági szempontokat figyelembe véve Lajosmizse Magyarország legjobb fekvésű városa ;- állapította meg a kisgazdapárt országos elnöke, Balogh Károly. Álláspontja szerint az M5 és a régi 5-ös útvonalakkal övezett város jóval többet érdemel, mivel az árú szállítási lehetőségek adva vannak. Több községnek éppen az a problémája, hogy a termékforgalmazás alapjai, az útvonalak hiányoznak.Ez Lajosmizsén nem áll fen. A Független Kisgazdapárt főtitkára Márkus János megjegyezte, - ebben a városban érdemes az iparban is beruházni, mivel a vasúti szállítás lehetősége is adva van. A vasúttal nagyobb távolságokra is lehet mezőgazdasági termékeket eljuttatni, hűtővagonokkal hetes szállítással sem probléma az árút frissen tartani.

FKgP Vezetők Lajosmizsén

2017-11-20
Adminisztrátor
46
A Független Kisgazda-,Földmunkás - és Polgári Párt országos vezetősége 2017.11.23.-án Lajosmizse város piacterén 7,30ó-tól 10 ó-ig lakosságunknak ismerteti a 2018-as választási programját, a párt munkáját. Mindenkit szeretettel várunk és kívánunk Bort, Búzát, Békességet, Balogh Károly elnök és Márkus János főtitkár.

Biztos munkahellyel a családépítésig

2017-11-19
Adminisztrátor
56
TISZTELT MAGYAR HONFITÁRSAINK, FIATALOK ! Politikai erők harsányan hirdetik a munkahely teremtést,de valójában közük sincs hozzá! Ne arról beszéljünk milyen politikai tárgyalásokkal jönnek hazánkba befektetők, milyen csúszópénzek repkednek pártok külföldi bankszámlája irányába, milyen állami pénzeket folyósít a kormány idegenek kezére azon címszóval : munkát hoztak a magyaroknak, hanem beszéljünk a valódi magyar vállalkozások alapításáról. A Független Kisgazdapárt szívesen megmutatja az irányt és módszereket, amelyekkel magyar tulajdonos által alapított vállalkozások jönnek létre és ahol hosszútávra tervezni lehet. A fiatal munkavállalóknak évekre biztos jövedelmet biztosítanak, amire családjukat nyugodt szívvel alapíthatják.

Felszólítjuk a kormányt !

2017-11-17
Adminisztrátor
56
A Független Kisgazda-, Földmunkás -és Polgári Párt országos központjának weboldalán megjelent hír késztetést adott, hogy alapszervezeti szinten reagáljunk az írottakra. Megjelent felhívás : FELSZÓLÍTJUK A KORMÁNYT, hogy azonnali hatállyal indítsa el az Európai unióból való kilépés folyamatát!

FKgP Szigorlat

2017-11-16
Adminisztrátor
67
A Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt ellen már az egyetemeken tananyagként bevezetett lejáratási dogmák agyakba plántálása a cél, mely szerint a megrendelők szája ízét képviselő diktatúra nyomai a budapesti aszfaltban is "krátereket" hagynak. Kivégzettek névsorából párat, akiket a diktátumok löktek a sírba, vagy a sír szélére: Magyar Szociáldemokrata Párt, Független Kisgazdapárt, szalámizás által, MDF, Keresztény Demokrata Nép Párt, Kisgazdák különböző tagozatai, SZDSZ, és a kisebb pártok együttese. Most a császári sereg a Jobbik és az LMP kivégzésén munkálkodik, csak azt nem veszik figyelembe, Torgyán József kijelentette, - ÉN TETTEM A FEJEDRE A KORONÁT, AMIT ÉN VESZEK LE ! Hangzatos kijelentés első fele lett igaz, csak a korona még mindig a király fején van. A politikai elmúlt 25 évében ilyen és hasonló csodákat láttunk, de nem szabadna elfelejteni: A KORONA A MAGYAR NÉPÉ, ANNAK FEJFŐN VALÓ VISELETE CSAK AZ ARRA JOGOSULT SZEMÉLYT ILLETI.

Üdvözöljük oldalunkon!

Melyik politikai párt szavahihető Magyarországon?
Eddigi szavazatok: 28 db
Mai látogatók: 8
Összesen: 1139
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse