Üdvözöljük oldalunkon!

Reális számítások szerint, hány forintnak kell lenni a létminimumnak Magyarországon ?
Eddigi szavazatok: 7 db

Hírdetések

Mai látogatók: 3
Összesen: 2276

Mai politikai események

2017-08-31
Adminisztrátor
89
1491
Tisztelt Olvasóink!
Nagyon sokak nem hajlandók tudomásul venni az életkorral járó szellemi, fizikai leépülést és mindezen által a politikai hadszíntéren tovább erőlködnek. A Független Kisgazdapárt álszentjei, akik a Torgyán József hűbéresei voltak, döntésükkel hasonló kisgazda névhasználattal pártot alakítottak és a mai napig bizonyos titulusok haszonélvezetével áll kisgazda módon megtévesztik a magyar társadalmat, valamint a média képviselőit. Szeretettel vennénk, ha az újságírók első kérdése nem az lenne, - önök melyik kisgazdák? Tisztelettel kijelentjük!  Kisgazdapárt egy van, amelyik 1908-ban alakult. A többi álszent névhasználó, csak a zavarkeltés miatt ólálkodik a politikai porondon. A megosztás alaptézisei  múltrendszeri diagnosztika elvein alapul. A Független Kisgazdapárt hithű tagjai megpróbálják a jelent oly módon építeni, hogy a legkevesebb hibapontot kövessék el. Akik nem hajlandóak az építő munkában részt vállalni, számukra több lehetőség is rendelkezésükre áll, más pártok, szervezetek tagjaként. Akik, a Független Kisgazdapártot választják, tudomásul kell vegyék, ISTEN, HAZA CSALÁD. oltalmával építkezünk, kufároknak pedig  ebben a pártban nincs keresnivalójuk.Tízen nyolc évet betöltöttek, feltehetően  egyenesszóból értünk és ennek hatása alatt mérlegelhetünk. Akarom-e  Magyarország  történelmi pártját, vagy megelégszem, az " itt minden szép, itt minden jó" propagandával. Tudjuk, hárommillió szegény él hazánkban, akkor hol is jó???
A Független Kisgazdapárt nem tűri a szegénységet, a honfitársaink eltiprását. A javító szándék lehetőségével a középrétegi felemelkedésig kell társadalmunk leszakadottainak jutni.Ezt szorgalmazzuk. A felemelkedést kell biztosítani minden magyar honfitársunknak, ami által beindul a valódi belföldi piacmozgás.Statisztikai adatok nem egyeztethetőek össze a  piaci adatokkal. Az élet diktálja a piacot, az pedig Magyarországon nem rózsás. 

Bort, Búzát, Békességet. Isten Önökkel.
Cikkek

Adófizetők pénzén

2018-06-16
Adminisztrátor
12
Feltétlen beszélni kell róla! Elkészült 2019.-évi költségvetés. Az előre tervezett hiány nem véletlenszerű, mivel a jelenlegi állami kiadások meghaladják a bevételi oldalt. Megfigyelhető, hogy évtizedek óta elkészített állami költségvetések egyike sem készült előre tervezett hiány nélkül. Erre csak egyféleképpen lehet választ kapni, - egy család havi bevétele X forint, de már előre tudható, hogy az év végére 3% hiánnyal zár a család költségvetése. Ezt mivel lehet kompenzálni? Hitellel! Ez egy karcsú példa volt, de tekintsünk be az állam bürokratikus apparátusának fenntartásába. ( kattints rám, folytatjuk ! )

Tűrőképesség határa

2018-06-06
Adminisztrátor
13
Európa lakosságának tűrőképessége hamarosan elfogy és a népharag élesített percei lesújtani látszanak. Francia, német, belga állampolgárok terroristák általi halála nem véletlenszerű. Minden történésnek vannak felelősei. Magától nem történik semmi. Korábbról.Európa a béke szigete volt, országok közötti határok megszűntek, az emberek szabadon közlekedtek, vállaltak munkát. Végre az ember, embernek érezhette magát ezen a kontinensen. Ez mára megváltozott. A brüsszeli felső vezetők és a német Bundeskanzellarin elvesztették ítélőképességük minimumát és terroristák általi halált hoztak Európára. Békés, tisztességes emberek kénytelenek saját hazájukat elhagyni. A fentiekben felsorolt országok közbiztonsága éppen saját kormányuknak köszönhetően megszűnt. Pontos adattal nem rendelkezünk, de sejtésünk szerint az elmúlt pár évben közel 100 halottja van "a vendéglátók" számláján. Érthetetlen, a családtagjaikat elvesztő családok,közös összefogásban miért nem tesznek feljelentést a terroristákat vendéglátók ellen ? Miért nem követelik az ilyen vezetők felelősségre vonását? Milyen alaptörvényük lehet ezeknek az országoknak,amiben a hazaárulás ténye nincs egyértelműsítve? Egy eklatáns példával rávilágítunk a törvény általi büntethetőség fokozatára. Amennyiben bármelyikünk egy rendezvényt szervez és ott rendkívüli állapot lép fel HALÁL, annak felelősét a törvény vizsgálja és a bűnösség megállapítása után, BÜNTETI. MI A HELYZET A BRÜSSZELI ÉS NÉMET VENDÉGLÁTÓKKAL? ŐKET NEM ÉRINTI A TÖRVÉNY ??? További megítélést Önök mondják ki! Isten óvja Európát, a magyar népet, Magyarországot. Egy átlag ember gondolata, jeligével, a szerző.

Soros György célba ért

2018-05-31
Adminisztrátor
22
" Engem csak a majom érdekel ! " Az idősebb generáció ismeri ezt a dalt, de mint minden más, egy új generációnak minden vicc új! Időzőjellel ellátottan,de akkor is, a XX. századi zsidóságra,Európára és a világra néző borzalmak kialakulását éppen ilyen figurák, mint Soros György és hasonló személyek eszkalálták odáig, ami történt.Mai feladatuk céljuk eléréséhez: fiatalok befolyása, Soros,személyében a jó megjelenítése, a világ megváltása, az ifjúság radikalizálása, - saját nemzetével szemben, a liberális eszme hirdetése, a világ teljes anarchiába döntése, a gazdasági és politikai káosz elérése. Soros György pénzben látja élete értelmét és megpróbál mindent azért, hogy a pénze által a világra kiterjedt befolyást gyakorolhasson. A második világháború kitörésének okai is ilyen figurák erőszakos pénz orientált gondolkodásának volt köszönhető. Hitlerben találták meg az eszközt a népirtásra. Soros György befolyásával először leszegényít, majd amikor a talaj előkészített a pénzrablásra, bejelenti: - Európa Tanács és kiszolgálói hagyják jóvá egy nagyobb kölcsön felvételét, amit a migránsokra lehet költeni. Csak ez lehet a megoldás. Az időrendi sorrend stimmel. Soros pénzén betelepíti a migránsokat, majd, felajánlja a pénzfelvételt, természetesen jó kamatokkal. Ez az amerikai pénzügyi elit legagyafúrtabb gondolatmenete. Ezt nem csak Soros György "karmesteri pálcája" vezényelheti, e-mögött több más bankérdekeltségű delikvens állhat. Soros György csak egy előretolt személy, aki végrehajtja a nemzetközi pénzvilágot mozgatók igényeit. Erre utalóan feltehetjük a kérdést: - MI VAN FIÚK, FOGY A DOHÁNY, TEHÁT EGY ÚJ HÁBORÚ KIROBBANTÁSA A CÉL? A fegyvergyártás nagy biznisz, Orbán Viktor kormánya máris támogatta a pénzvilág elképzelését, ugyanis fegyver gyártásra adott engedélyt és éles lőszerrel fegyverezte fel a pénzügyi végrehajtók egységét. Bravó fiúk, csak így tovább! Szembekötősdi játék fiataloknak? Az öregek már láttak ilyen játékot, Ők nem kérnek belőle!!! Egy túlélő jeligével a szerző.

Tulpen von Amszterdam

2018-05-07
Adminisztrátor
43
Az Európai Unió parlamentjében üllő liberális szárny bizonyos szóvivője elvesztette ítélőképességének minimumát és most éppen saját nemzetének hibái által létrejött népvándorlást kellene elemeznie, evvel szemben a magyarokban látja Európát érintő bűnbakot. Mit jelentsen a liberális felelősség? Szabadelvűen, saját akaratból meghatározott kontinensen, azon belül országban, az önhatalmú letelepedés ténye a liberális eszmeiség agyréme. Milyen jogi alapokra hivatkozik a szabad honfoglalásra ösztönző?

"Csend hangjai"

2018-04-23
Adminisztrátor
55
Tolvajkulccsal a pokol kapujához? Ott kezdődik csak igazán az emberi végzet hatalma! De mégis, akik meggyőződés hiányával, mulasztással, de hitt nélküli alázattal a gonoszt választják, milyen ítéletet várnak a pokolban? A józan emberi elme nem pártolhatja ,saját végzetét. Nos, itt lép életbe a " csend hangjai", ami ...

Türelem: Bort, Búzát, Békességet jelent

2018-04-19
Adminisztrátor
45
Rózsa helyett, bor,búza, békesség? Igen! A Független Kisgazdapárt szégyenfoltjait letisztítja, zászlaját új szelek fogják lengetni. Elértük végre, hogy a fogak fehérje tisztán láthatóvá vált és félremagyarázhatatlanul többek kicsillantották tépő szemfogukat. Ezek a fogak évtizedek óta tépázzák a kisgazda zászlót, a kisgazda társadalmat.

M E G H Í V Ó!

2018-04-16
Adminisztrátor
68
A FÜGGETLEN KISGAZDA-,FÖLDMUNKÁS -ÉS POLGÁRI PÁRT 2018. ÁPRILIS 28.-ÁN ORSZÁGOS RENDEZVÉNYT TART. A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: LAJOSMIZSEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT, 6050 LAJOSMIZSE SZABADSÁG TÉR 12. GYÜLEKEZÉS: REGGEL 9 ÓRÁTÓL.

Röviden, velősen, érthetően

2018-04-25
Adminisztrátor
43
A Független Kisgazda-, Földmunkás-és Polgári Párt országos tagsága, megyei vezetői 2018. április 28.-án döntenek. A pártban véghezvitt pártalkotmány sértés következményeiről az Országos Nagygyűlésnek kell határozatban foglaltan döntenie.A pártárulás ténye, a szervezeti szabályzat semmibevétele, egyértelműen megalapozott,tehát a Nagygyűlés jogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A Független Kisgazdapártban beépült ejtőernyős szerepet betöltő, megélhetési politikát folytatóknak végérvényesen el kell hagyni a pártot. A kisgazda társadalom egy új pártalkotmány megalkotásának elkészítésére jogosult, ami a szervezet működésének további biztonságát, jogilag megfelelő működését teszi lehetővé. A Kisgazdapárt Alkotmánya több pontban eltér a Magyar Alaptörvényben foglalt, pártokra szabott jogszabálytól. Sérti a demokratikus egyesülésre vonatkozó alapelveket. A pártelnök egyszemélyes döntési jogának korlátozása az új alaptörvény részének kell legyen. Többé nem fordulhat elő, hogy az országos képviselő választáson a párt képviselőjelöltjeit éppen a párt elnöke ajánlja fel egy másik pártnak, gazdasági megfontolásból. Kérünk minden tisztességes kisgazdát, szimpatizánst, hogy 2018. április 28.-án 10ó kezdettel megtartásra kerülő Országos Nagygyűlésünkön részt vegyenek, az új pártalkotmány reformjában részt vállaljanak. Helyszín: 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 12 sz. Művelődési Központ. Isten óvja Önöket!

TAGÁLLAMOK KALODÁJA

2018-04-14
Adminisztrátor
50
Az Európai Unió egyre jobban hasonlít egy csoportban összeverődött gitt egyletre,akik éppen a magyarok ellen akarnak csoportosan elkövetni egy ÚJABB TRIANONT. Ismertetve az eseményeket: EZT MÁR EGYSZER MEGTETTÉK. Ebből a magyaroknak elegük van!A magyarok elleni Trianont is ezeknek az országoknak az akkori "a politikusai " írták alá!!! Változott-e valami? Eltelt 100 év és kezdődik minden elölről.Vegyék tudomásul, azért, mert kis nép vagyunk, kis országunkban, azért senkinek sem vagyunk a cselédje, játékszere. Magyar nép most megmutatta: EL A KEZEKKEL A MAGYAR HAZÁNKTÓL!!! Unió ide vagy oda, olyan személyek, akiknek országában az örömlányok pénzért vásárolhatók, a kábítószert az éttermek étlapjain szerepelnek,az asztalaikon hevernek,továbbá azt sem tudják milyen emberek élnek hazájukban, ilyen Eu. képviselő nő ne ossza az észt. A 2018-as magyar választás megmutatta: A MAGYARSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ELLEN SZAVAZOTT ! Valójában reszkessetek "EGEREK", hamarosan jön a Uniós választás. Feltételezhető, ugyan ilyen meggondoltság fogja a magyar népet akkor is jellemezni. 1000 -éves Magyarország nem lehet színtere egy olyan csatának, ahol a felek egyoldalúan népünk megsemmisítését tűzték ki célul. Ilyen szerződés MÉG A POKOLBAN SEM LÉTEZHET.A magyarságnak kizárólagosan egy célja kell legyen: ÉLJÜK TISZTESSÉGBEN, AZ ŐSEINK VÉRÉVEL ÁZTATOTT HAZÁNKBAN. ÚGY LEGYEN!

MONDJANAK LE ÉS TÁVOZZANAK !

2018-04-09
Adminisztrátor
59
A Független Kisgazda-,Földmunkás -és Polgári Párt országos tagsága, helyi szervezetek vezetői, csalódottan és kritikus szemmel tekintenek a párt vezetésének negatív kampányára. Csodák nincsenek ! Az FKgP képviselője Balogh Károly, a párt alelnöke Cseh Sándor, pártigazgató Atyánszki György nem a saját FKgP jelöltjeink pozitív kampányára, megválasztására adtak ki országos támogatottságú közleményt, hanem ÉPPEN ELLENKEZŐLEG, EGY RADIKÁLIS ESZMÉKET KÉPVISELŐ POLITIKAI PÁRTRA, A JOBBIK MAGYARORSZÁGRA. HÁTBA SZÚRTÁK SAJÁT JELÖLTJEIKET.

Üdvözöljük oldalunkon!

Reális számítások szerint, hány forintnak kell lenni a létminimumnak Magyarországon ?
Eddigi szavazatok: 7 db

Hírdetések

Mai látogatók: 3
Összesen: 2276
A Független Kisgazdapárt nem több, mint a magyar parasztság és a magyar kis- és középvállalkozások érdekképviselete. Ön kire számíthat Engelmann Józsefen kívül?
FKGP, párt, Kisgazdapárt, parasztság, érdekvédelem, Jobb Magyarország!
© 2017. Kisgazdák Lajosmizse